Jsem autorkou Metody J.I.H. ®

Metoda J.I.H ® je život sám

Hanka Mokrá, PhD. BCST.


Jsem lektorka, terapeutka, životní koučka a malířka 

Centra obnovy životní harmonie, s.r.o.

Jsem spoluautorkou jedinečné, autentické 
Metody J.I.H ® - Jasné Informace Hned, emočním naciťováním.
Metoda J.I.H ® Vám přináší nový životní styl. Životní styl, který si tvoříte Vy sami, svým cítěním a vnímáním, svými záměry a sny. Metoda J.I.H ® pomáhá ve všech oblastech Vašeho života - rodina, vztahy, zdraví, hojnost, peníze, práce, rozvoj sebe, láska, radost, štěstí ad. 

Více o Metodě J.I.H ® zde.

 

Projekty


Jsem autorkou a spoluautorkou několika projektů.

Všechny projekty a aktivity, které nabízím jsou postaveny na pevných základech jedinečné metody J.I.H ®.

Cvičení přirozeností těla a mysli CPT-M metodou J.I.H®

 • něco víc než jen cvičení - cvičení podpořeno Metodou J.I.H®
 • cvičení, při kterém se učíte vnímat a cítit sebe.
 • 6 postojů, 6 závislostí, jež brání zdravím projevům těla.
 • obnovíme zdravé postoje těla i mysli.

Profesionální loga

 • profesionální, jedinečné logo, které vystihuje výjimečnost vašeho projektu.
 • pomocí Metody J.I.H®, nacítěním se na vás, váš projekt, získáte logo šité na míru.
 • logo, které obnovuje vaši prosperitu ve všech oblastech života.

Andělské učení

 • jedinečný projekt, jež vznikl přímým stažením informací.
 • 2 návazné kurzy, 20 andělů, jež jsou vám k dispozici.
 • propojením Metody J.I.H® s energií andělů a archandělů dává těmto energiím nový rozměr.
 • stáváte si tvůrci svého života ne objeti osudu či nahodilosti.

 

Pastelkou k pohodě

 • živé obrazy, jsou obrazy fantazie, jež ožívají pod mýma rukama.
 • nacítěním se na Vás, nakreslím Váš osobní obraz jež odpovídá Vašemu skutečnému potenciálu.
 • Intuitivní kreslení - kurzy pro rozvoj vlastního malířského talentu.

Škola života I - škola lidství a hojnosti

 • 10 životních témat.
 • 10 setkání jednou za měsíc.
 • 10 uvolnění a osvobození se od navyklých postojů.
 • osvojení si principů Metody J.I.H®
 • nalezení sebe ve své pravé podstatě.
 • stáváte se vědomým tvůrcem svého života.

Automatická kresba diagnostická

 • 5 barev na vykreslení se z omezení, opakujících se situací a nepohodlí života.
 • 1 barva diagnostická.
 • 1 barva obnovující veškerou vaši prosperitu ve všech oblastech života.
 • naučíte se využít a použít Metodu J.I.H® pro tvoření vlastního života.

Cesta pro budoucí terapeuty

 • 4 čtyřdenní setkání
 • 4 témata
 • 4 workshopy
 • poznávání sebe na terapeutické úrovni
 • osvojení Metody J.I.H® na terapeutické úrovni
 • získání Certifikátu terapeuta Metody J.I.H®

Škola života II

 • 4 setkání během jednoho roku.
 • 4 témata pro hlubší pochopení souvislostí jak JÁ funguji v souvislotech s okolními energiemi.
 • vedení k hlubším aspektům sama sebe.

Centrum obnovy životní harmonie s.r.o.


     Centrum preferující rodinný, láskyplný přístup k člověku; celistvý přístup k tělu, duši, mysli.
Více informací zde.