Andělské a archandělské učení 1.
online kurz

Obnovení spojení se sebou samými skrze andělské energie.

11. Andělských energií

Jedenáct láskyplných a čistých energií už čeká na Vás.

V první části Andělského a archandělského učení poznáte jedenáct nádherných aspektů andělských. Jejich pravdivá a ryzí energie je připravena obnovit Vaše vnímání a cítění sebe, svých darů, snů i vizí. Andělské energie, které během kurzu přijmete, zůstávají s Vámi a jsou Vaší součástí navždy. Spojení není třeba obnovovat. Jedenáct čistých energií, které Vám přinesou pocit bezpečí a klidu, že na život nejste sami a můžete se o někoho opřít. 

Andělé, na které se můžete v kurzu těšit.

 

Uvádím malou ochutnávku z kurzu "Andělské a archandělské učení 1. Andělské energie promlouvají. Nechte se jimi hýčkat a inspirovat. Vnímejte, jak uzdravující a uvolňující energie k Vám proudí i skrze krátkou ukázku. Energie andělské ať Vás překvapí svou lehkostí a jasností. Celý projekt je podpořen energií metody JIH®. Metoda JIH® umožňuje každému člověku vnímat andělské energie skrze sebe, svou jedinečnost. Metoda JIH ruší strachy, obavy, Vaše vlastní ponižování či cokoliv jiného, co stojí v cestě pro Vaše plné přijetí andělských atributů a splynutí s nimi.

 

 • Anděl strážný, ochranný
  Jsem obdařen schopnostmi pomáhat Tobě a odvracet od Tebe zmar života v okamžicích, kdy ohrožen život Tvůj je, ale čas odchodu duše Tvé ještě nenastal.
 • Anděl moudrosti
  Bdím nad myšlenkami, úvahami a složitostmi okamžiků a přináším moudrostí věků, řešení, nápady, informace nové. Tam, kde zdá se řešení nemožné, je prostor můj pro pomoc mou, tam, kde bezvýchodná situace se jeví, já přicházím s východiskem.
 • Anděl dobra
  Tam, kde jsem, jen pravda a láska vítězí, tam, kde energie má proudí, je zlo a lež viditelnou energií. Dobro je nutné k přežití lásky, pravda je mou součástí, jsem prosperitou v jednání s lidmi, jsem určen k odhalování zla ve všech jeho podobách.
 • Anděl pochopení
  Přináším pochopení minulosti neznámé, minulosti vzpomínek, pochopení mnou proudí v každé oblasti života. Jsem nepostradatelnou součástí nalezení sebe sama, pochopení postojů, poznání a situací života.
 • Anděl poznání
  Poznání já přináším, mnou proudí energie s poznáním spojená. Poznání je odměnou, nalezení poznání je darem Božím. Jsem tím, komu je umožněno umožnit poznání lehkostí a jemností.
 • Anděl spojení
  Já andělem spojení a propojení jsem. Mou energií proudí propojení světů materiálních a duchovních. Jsem ten, kdo zprostředkovává spojení s duchovními energiemi těm, kteří přicházejí obnovit toto propojení.
 • Anděl lásky, projevů její
  Anděl lásky veškeré jsem, není oblast lidského života, kde nemám své místo. Jsem anděl lásky rodičovské, bratrské, přátelské, partnerské. Tam, kde jsem, proudí láska plynule, žije, obrozuje se a sílí, kvete, rozkvétá, plane.
 • Anděl uzdravení
  Jsem anděl života, mnou proudí rozhodnutím Tvým energie ozdravná a uzdravující. Lehkostí plním uzdravující procesy života Tvého, jsem energií fyzického uzdravení, mnou proudí energie uzdravení psychického a duševního.
 • Anděl hojnosti a hmotnění
  Přináším do Tvého života cestu k prosperitě, jsem vítězem Tvého snažení, jsem energií práce Tvé. Skrze mne proudí hojnost nápadů a cílů, hojností přináším Ti naplnění Tvé snahy a zaměřenosti.
 • Anděl sebepřijetí
  Opomíjíš mne, protože opomíjíš sebe. Tebe znám, skrze mne potom sám sebe poznáváš. Znám Tvé postoje, myšlenky, obavy, strachy, vše, co utajit se před sebou i jinými snažíš. Mnou proudí energie ozdravná a uzdravující.
 • Anděl nalézání
  Bdím nad Tebou v okamžicích, kdy ztracený jsi v iluzích svých, ve lžích a polopravdách se topíš. Jsem záchranný pás při cestě vpřed, jsem moudrostí věků. Tam, kde vše ztracené se zdá, já svou energií obnovuji prosperitu Tvou.

Andělské učení, díky kterému získáte sebe

Energie andělů a archandělů jsou v dnešní době stále aktivní, ale mnoho se o nich nemluví. Jsou považovány za energie vhodné pro ty, co s energiemi začínají. Na andělských energiích pak ulpívá energie méněcennosti, kterou jim připisuje tendence nás lidí vytvářet v energiích hierarchii.

Měla jsem tu čest seznámit se s "Andělským a archandělským učením", které je nadčasové a energeticky velmi silné. Díky energii pravdy a lásky, o kterou se učení opírá, je učení velmi silným přínosem pro všechny, kteří na sobě pracují, ať už jsou na začátku, nebo daleko ve svém osobním růstu. Energie pravdy a lásky je hlavním pilířem metody JIH®, jíž jsem spoluautorkou. Metoda JIH® zajišťuje při kurzu vysokou úroveň podpory při zpracovávání hlubokých záznamů duše v celé linii času, aniž byste museli jít do regrese, nebo jinak emočně prožívat stará omezení.

Ráda bych tímto kurzem narovnala pověst andělských energií a ukázala, že síla těchto energií nepatří na spodní příčky. Energie pravdy a lásky je tou nejčistší energií Boha. 

Síla pravdy a lásky v andělském učení příjemně překvapí i ty nejzkušenější.

Moudrost z tohoto učení budete čerpat mnoho let. I když Vaše poznání poroste, vždy najdete hluboká uvědomění v tomto učení, které je nadčasové.

Andělské učení je určeno každému,
kdo to s energiemi a vlastním rozvojem myslí vážně.

Co je andělské učení a jak vzniklo?

 

Andělské učení je autorský projekt Jarky Matuškové a Hanky Mokré. Učení vzniklo přímým stažením informací díky Jarce Matuškové a dnešní tvář, ilustrace a náplň online kurzu získalo od Hanky Mokré.
Andělské učení vzniklo v době, kdy Metoda JIH® teprve začínala, přesto čistota a pravdivost stažených informací je nadčasová a je v souladu s energiemi Metody JIH®, energiemi pravdy a lásky.
Více o tom, jak celý projekt vznikl a více o samotném Andělském učení najdete v e-booku:

 

Ebook Andělského a archandělského učení I a II

Jak toto učení vzniklo, co nabízí, kdo jej pro Vás připravil a kdo Vás jím bude provázet? To vše se dozvíte v tomto
e-booku, který si můžete stáhnout ZDARMA 

Jak on-line kurz probíhá

Andělské a archandělské učení je předáváno ve dvou návazných kurzech označených jako "Andělské učení 1 a Andělské učení 2. Nejdříve je potřebné projít jedním kurzem a poté následuje druhý kurz. Mezi kurzy je potřebné mít časový odstup alespoň jednoho měsíce. Tento čas je čas pro Vás, pro Vaše vlastní objevování souvislostí energií a zažití přijatého. 

Online kurz Andělské učení 1 probíhá formou video nahrávek, které najdete v členské sekci. Členská sekce se Vám otevře po zaplacení kurzu. Během online kurzu Vám bude předáno 11 andělských energií. V kurzu Vám budou předány také základy práce s vlastní energií a jak pracovat s cizí energií. Naučíte se vnímat a cítit sebe, pochopíte souvislosti energií a získáte základy pro změnu myšlení. Nakonec se zaměříme na osvojení si získaných energií a prohloubení Vaší víry v sebe a Vašeho cítění.
Uvolníme Vaši životní energii a Vaši schopnost přijetí sebe a energií.

Tři základní pilíře kurzu

11 hlavních videí pro předání andělských energií.

Předání andělských vlastností a dovedností skrze naladění se na podstatu energií andělů, kteří Vám vstupují do života jednou provždy.

Podpora autorky během kurzu a konzultace ZDARMA.

Získáte moji podporu, vedení a zkušenosti pro možnost nebýt na život sami a současně si umět  pomoci i sami.

 

Další tématická videa pro vysvětlení práce s energií a jejich souvislostí.

Typy, rady a cvičení pro hlubší obnovení vlastního vnímání energií
a tím silnější propojení s energiemi
a anděly.

 

Online kurzem Vás provede zkušená lektorka a jedna z autorek metody JIH® Hanka Mokrá, která má přes 15 let zkušeností s fungováním energií, s naciťováním a předáváním zkušeností v oblasti osobního rozvoje. Získáte veškeré návody pro práci s energiemi pro možnost pracovat na sobě i doma sami, což Vám přinese větší nezávislost. 

Autorka metody JIH® je Vám během kurzu k dispozici na messengeru pro domluvu konzultace ZDARMA.

 

Co na kurzu získáte

Zjistíte základní informace o tom, jak energie opravdu fungují a jak s nimi pracovat. Poznáte 11 hlavních atributů božských vlastností vložených do andělských energií, které Vám budou předány. Naučíte se systém energií přijmout a včlenit do každodenního života v té největší jednoduchosti a lehkosti. 

Skripta andělského a archandělského učení 1 a 2.

 

V ceně kurzů jsou skripta se všemi 20 anděly, které Vám budou na kurzech předány. Díky nim se budete moci
k jednotlivým atributům andělů kdykoliv vracet.

Skripta andělského učení 1 obsahují 11 andělských energií. Tyto andělské atributy jsou popsány ve své charakteristice, následuje vědomá žádost o přijetí daného anděla, poté vědomé přijetí anděla a na závěr anděl vždy promlouvá ve své energii.
31 stran plných čistých informací a energií. Máte se na co těšit :-)

Skripta pro andělské učení 2 nesou 9 andělských energií. Veškeré atributy andělské jsou opět nejdříve popsány, poté následuje vědomá žádost o přijetí anděla, poté vědomé přijetí daného anděla a nakonec je každý anděl uzavřen jeho vlastní promluvou k Vám samotným.
45 stran čistých energií :-)

Co dále získáte na kurzu

 

 • Podpora lektorky během kurzu
  Získáte intenzivní podporu lektorky během celého online kurzu, ve formě video návodů. Je Vám také k dispozici na messengeru pro Vaše dotazy.
 • Osobní konzultace ZDARMA
  V ceně kurzu máte také jednu osobní konzultaci s lektorkou pro narovnání energií a úlevu od opakujících se omezení. Neváhejte ji kontaktovat na messengeru či whatsappu.
 • Obnovení vnímání energií
  V oblasti energií je nejdůležitější schopností vnímání a cítění, které společně uvolníme a obnovíme Vaši pravou boží podstatu. Jedině tak si budete v práci s energií jistější a vnímavější.
 • Schopnost klíčování energií
  Na kurzu Vás naučím nejen energie vnímat a cítit, ale také rozklíčovat dané nepohodlí a schopnost tato omezení zrušit jednou pro vždy v celé linii času. K tomu nám bude nápomocná metoda JIH®, o kterou se Andělské učení opírá.
 • Uvolnění energií v celé linii času
  Při práci s čistou energií andělů uvolňujeme omezení duše, těla, mysli v celé linii času. Takový dosah toto učení a metoda JIH® má. Získáte přesné návody, jak na to. Současně je během kurzu neustále k dispozici energie metody JIH®, která neustále rovná energie i na dálku.
 • Život ve vlastních rukou
  Díky obnovenému vnímání energií a přijetí andělských schopností získáte v sobě zpět svou jistotu v rozhodování ve svém životě. Stanete se tak nezávislými jedinci schopnými stát za svými sny a cíly a naplňovat je.
 • Nejste na život sami - DÁREK PRO VÁS
  I po kurzu Vám zůstává moje podpora pro Vaši úlevu a další pochopení, díky metodě JIH®. Pokud na sobě budete pracovat, jsem tu pro Vás také pro možnost konzultace i po kurzu. Je to dárek pro Vás, pro prohlubování Vaší vlastní jistoty v sebe a svou nezávislost. Na život nemá být nikdo sám a na objevování sebe už vůbec ne.
 • Učební materiály
  Videa, cvičení a návody získané během kurzu vám budou kdykoliv k dispozici i po ukončení kurzu. Vše najdete v členské sekci, která Vám zůstane otevřená na vždy.

Zvu Vás na nevšední online kurz s andělskými energiemi, který učí pracovat s čistými energiemi pravdy a lásky. Andělské učení 1 a 2 metodou JIH® je tím, co Vám dá jistotu v sebe, víru ve vaši intuici, vaše cítění, rozklíčování vlastních omezení a předevších jejich vyčištění.

Naučíte se pracovat s energiemi tak, abyste dokázali i sami sobě pomoci, ulevit a získat vlastní JO-AHA pro vnitřní růst pomocí metody JIH®.

Jde o jedinečný, velmi intenzivní kurz, který pracuje s energiemi online.
Díky přítomnosti unikátní metody pro práci s energiemi, metody JIH®, neztrácí energie na síle. Naopak pocítíte sílu energií o to intenzivněji. Naučí Vás to důvěřovat tomu, co cítíte. Jistotu ve vlastním cítění Vám budu pomáhat postupně budovat krok za krokem v tomto kurzu.

 

Cena kurzů

Co je v ceně kurzu:

 • Skripta andělského učení 1
  Získáte skripta pro andělské učení v rozsahu 32 stran, která nesou přesný popis 11 andělských energií pro Vaši osobní práci na sobě.
 • Práce lektorky
  Intenzivní podpora pro Vaši úlevu a pochopení souvislostí v energiích. Díky zkušenostem autorek metody JIH®, je síla metody JIH vložena do každého videa. Úleva přichází každým novým JO-AHA.
 • Osobní konzultace
  Během kurzu můžete využít osobní konzultaci ZDARMA. Konzultace bude probíhat formou videohovoru přes messenger.

Andělské učení 1

 

Osobní konzultace
1500 KČ
0 Kč
Konzultace V CENĚ KURZU
Hodinová osobní konzultace přímo od lektorky Andělského online kurzu. Uvolnění opakujících se omezení jedinečnou metodou JIH® . V CENĚ KURZU
Andělské učení 1 online
4000 KČ
1500Kč
ZA CELÝ KURZ
Jedinečný kurz o vnímání energií, s čistými andělskými energiemi NYNÍ ZA SUPER CENU.
SKRIPTA Andělské učení 1.
500 KČ
0 Kč
Skripta V CENĚ KURZU
11 andělských atributů pro rozvoj vašeho života s veškerými návody jak s těmito energiemi pracovat. Vše obsaženo na 32 stranách. V CENĚ KURZU

Online kurzem Vás provede

Hanka Mokrá, PhD. BCST. 

hanka_web_3

Zkušená lektorka a autorka vlastních projektů:
Cvičení přirozeností těla a mysli (CPT-M) online kurz
Pro krásné ráno online kurz - ZDARMA.
Spoluautorka projektu:
"Osm týdnů pro život online kurz"

Mám za sebou přes 10 let zkušeností, které jsem na své cestě získala svou aktivitou a úsilím, předávám v kurzech pod záštitou metody JIH®.