.

Od roku 2011 do roku 2021 jsme spolu s Jaruškou Matuškovou utvářeli jedinečnou metodu osobního rozvoje "Metodu JIH®" - Jasné Informace Hned emočním naciťováním.
Nyní objevuji nové souvislosti těla fyzického pro nové možnosti celostního pohledu na zdraví těla, duše a mysli.

Jste ochotni se sebou pracovat a objevovat své schopnosti, usilujete o obnovu zdraví a života? Jsem tu pro vás. V případě, že očekáváte změny bez vaší účasti, naše cesta není společná.

 

Co nabízím

Cvičení přirozeností těla a mysli metodou JIH® online kurz

CPT-M je mým autorským projektem (©2012), poskytujícím jedinečný pohled nejen na cvičení, ale i na fyzické tělo samotné.  Naučíte se opírat svůj pohyb, o hluboké vnímání vlastního těla a díky tomu měnit i navyklé vzorce mysli, na které tělo reaguje. Váš pohyb tak bude odpovědí na skutečné potřeby vašeho těla i duše a  úlevou od bolesti a tíhy.


Terapie kraniosakrální biodynamikou.

Hodina společného ladění pro obnovení prosperity všech oblastí vašeho života. Není oblast, kterou bych neuměla rozklíčovat a nastavit do nejlepších možností pro vás. Získáte základní návody, jak pracovat sám/sama se sebou, pro udržení vnitřní rovnováhy těla, duše i mysli. Díky mému vedení a vašemu úsilí tuto cestu společně zvládneme.

Pro krásné ráno

online kurz ZDARMA

Tento kurz jsem vytvořila láskou k životu a úctou k vám všem. Chci, abyste díky tomuto kurzu získali dar vnímání a cítění sebe, své BOŽÍ PODSTATY a mohli postupně svůj život víc a víc vědomě utvářet. Je pro vás všechny, kdo chcete žít krásnější dny a ladit se na od rána. JÁ SAMA ZDE POPISUJÍ, JAK JSEM ZAČÍNALA SE SEBOU PRACOVAT  PRO MŮJ KRÁSNÝ DEN.