.

 

 

 

 

Ing. Hanka Mokrá, PhD. BCST.

Autorka metody JIH®

 

Jsem autorkou jedinečné metody osobního rozvoje "Metody JIH®" - Jasné Informace Hned emočním naciťováním.
Tato metoda je součástí všech mých aktivit a projektů.

Skrze svá poznání a pochopení obnovím váš život do souladu těla, mysli, duše v jeden fungující celek a tím dojde k prosperitě ve všech oblastech života. Hodnota mé pomoci je obrovská, protože zasahuje do všech oblastí a tak se život navrací do prosperity a hojnosti. 

Pokud jste ochotni se sebou pracovat a objevovat své schopnosti, usilujete o obnovu života, potom jsem tu pro vás. V případě, že očekáváte změny bez vaší účasti, naše cesta není společná.

 

Co nabízím

Cvičení přirozeností těla a mysli metodou JIH® online kurz

CPT-M je mým autorským projektem (©2012), poskytujícím jedinečný pohled nejen na cvičení, ale i na fyzické tělo samotné.  Naučíte se opírat svůj pohyb, o hluboké vnímání vlastního těla a díky tomu měnit i navyklé vzorce mysli, na které tělo reaguje. Váš pohyb tak bude odpovědí na skutečné potřeby vašeho těla i duše a  úlevou od bolesti a tíhy.


Osm týdnů pro život

 

Online kurz "Osm týdnů pro život" je pro všechny, kdo milují život a chtějí ho poposunout do jednoduchosti a nechtějí na nic čekat. Během 8 týdnů spracujeme a obnovíme osm životních témat. Vaše energie se obnoví 
a nadechne pro nové možnosti bez omezení.

 


Životní koučink s autorkou
metodou J.I.H®

Hodina společného ladění pro obnovení prosperity všech oblastí vašeho života. Není oblast, kterou bych neuměla rozklíčovat a nastavit do nejlepších možností pro vás. Získáte základní návody, jak pracovat sám/sama se sebou, pro udržení vnitřní rovnováhy těla, duše i mysli. Díky mému vedení a vašemu úsilí tuto cestu společně zvládneme.

Staňte se koučem osobního rozvoje metodou JIH®

Intenzivní roční společná cesta s autorkami metody JIH®, které vám během této doby předají veškeré základní dovednosti pro pomoc sobě i ostatím. Stanete se životním koučem metody JIH® sobě i druhým. 


Pro krásné ráno

online kurz ZDARMA

Tento kurz jsem vytvořila láskou k životu a úctou k vám všem. Chci, abyste díky tomuto kurzu získali dar vnímání a cítění sebe, své BOŽÍ PODSTATY a mohli postupně svůj život víc a víc vědomě utvářet. Je pro vás všechny, kdo chcete žít krásnější dny a ladit se na od rána. JÁ SAMA ZDE POPISUJÍ, JAK JSEM ZAČÍNALA SE SEBOU PRACOVAT  PRO MŮJ KRÁSNÝ DEN.


Andělské a archandělské učení I a II metodou JIH®

Autorský projekt Jarky Matuškové © 2011, kterému  jsem dala aktuální podobu a ilustrace (© 2017). Andělské kurzy I a II vás překvapí svou jednoduchostí, silou a nevídanou dynamikou. Díky těmto kurzům získáte život zpět do svých rukou.