Automatická kresba diagnostická metodou J.I.H®


automatikakresba

 Autorkou je Jarka Matušková.

© 2011. 

Automatická kresba diagnostická pomáhá lidem již od roku 2011. Je tolik krásných recenzí o pomoci, která je ukryta v barvách a jejich emocích. Dala jsem si tu práci předávat vše, co já sama používám pro svůj vlastní rozvoj a pro zlepšení života všech ostatních. Rozrůstá se i počer lektorů, kteří předávají to, co vzniklo na mou žádost o poskytnutí pomoci skrze možnost absolutně bezpečné cesty časem, pro obnovení prosperity života. Děkuji za to, jsem nadšená z toho, že další lidé nemusí sebou dál tahat to, co jim v jejich životech nevyhovuje a o čem nemají mnohdy ani ponětí.

Jarka MatuškováAutorka projektu a spoluautorka metody J.I.H®

Čím je automatická kresba diagnostická jedinečná?

Automatická kresba diagnostická se opírá o jedinečnou metodu J.I.H®. Díky metodě J.I.H® lze touto technikou obnovit prosperitu ve všech oblastech života. Pomáhá uzdravovat tělo fyzické, vztahy, práci, lásku k sobě, prosperitu, peníze aj. Lze jí také použít na čištění prostor, místností a odstraňování duší z jiných osob. Automatická kresba diagnostická metodou J.I.H® umožňuje čistit dané objekty i na dálku, bez vaší fyzické přítomnosti. 

Jak automatická kresba diagnostická funguje?

Automatická kresba diagnostická využívá pro rozklíčování situací 7 barev. Pět základních a dvě klíčující a obnovující.

 • pět základních barev přináší informace o jejich energii a také o emocích, které dané barvy vyjadřují.
 • získáte souhrn otázek, které já sama při své práci pro své klienty využívám a jsou získané zkušenostmi  zakladatelek metody J.I.H® (Jarka Matušková, Irena Brejchová, Hanka Mokrá).
 • objevíte schopnost najít dané nepohodlí ve vztazích, v hojnosti, v pracovních oblastech.
 • získáte vnitřní naladění na barvy, které jsou vám nápomocny a tato schopnost se stane vaší součástí.
 • je potřebná vaše aktivita a chuť na sobě pracovat a tuto metodu využívat.

1. Barva hnědá - obnovující

Barva hnědá je jedinečnou mezi všemi 7 barvami. Je barvou obnovující veškerá omezení. Po jejím použití se ihned rozzáří veškeré energie proudící tělem fyzickým, éterickým a jemněhmotnými těly. Je barvou hojící, uzdravující, obnovuje stabilitu toku energií a znovunaladění se na zdroj pravdy a lásky.

2. Barva černá - klíčující

Je druhou jedinečnou barvou mezi sedmi barvami. Barva černá je ukazatelem míst, kde je potřebné obnovit tok energií. Skrze tuto barvu proudí možnost poznání a pochopení souvislostí. Vyjevuje složitost propojení veškerých a ukazuje zdroje těchto ničivých energií. Ukazuje také cestu, prostor a řešení daného problému. 

3. Barva červená - energie lásky

Charakteristikou červené barvy je energie naplnění, hojnosti pohybu, nadšení ze života, schopnost milovat sebe i ostatní. Skrze tuto barvu se také vyjevuje, kde ztrácí se její potenciál, kde je nedostatek citu, naplnění, či kde rozdávána láska je.

Emoce červené barvy - červená barva je emocí radosti, naplnění potřeb lásky,dávání lásky sobě a druhým. je emocí pohybu v před, potřeby tvoření, zapálení pro věc, nadšení a elán, naplnění z tvoření a hmotnění.

 

4. Barva žlutá - tok energie veškeré

Barva žlutá je barvou proudění energií veškerého pochopení, obnovy těla fyzického, lehkosti atd. Barvou žlutou proudí také emoce sounáležitosti, klidu, odpočinku. Je vírou a úctou k sobě.

5. Barva modrá - propojení se vším

Barva modrá je nositelem informací, poznání a pochopení. Je energií propojení se zemí a astrálem.

6. Barva zelená - propojení se zemí

Zelená barva je naladění se na energii země. Vyjadřuje lehkost v sebepřijetí, ve vnímání sebe sama. Skrze ni proudí energie obnovy, znovuzrození, probuzení. Barva zelená podporuje schopnost ocenění sebe, víry ve své schopnosti Boha.

7. Barva oranžová - tělo fyzické

Barva oranžová je barvou moudrosti každé buňky, každého nervu, svalu, kosti a úponu. Je energií těla fyzického, jeho zdravím i veškerých orgánů.

Kdy automatická kresba diagnostická pomáhá?

Automatická kresba diagnostická metodou J.I.H® pomáhá skutečně ve všech oblastech života. Naše praxe nezjistila dosud žádné omezení, kde by nebylo tuto techniku možné použít.

Příklady využítí:

 • pro rozkrytí a obnovení prosperity ve vztazích,
 • v pracovních záležitostech,
 • při přípravě na nadcházející události.
 • při rozklíčovávání zdravotních potíží a podpoře při obnově zdraví.

Zkušenosti ukazují na možnosti využití pročištění situací z minulých životů i nastavení do životů budoucích. To vše zcela bezpečně a jednoduše. Lze také harmonizovat a ladit energii lidí, zvířat a rostlin.

Pro koho je tato technika vhodná?

Nepotřebujete umět kreslit, dokonce nepotřebujete znát energii čaker a dalších podobných systémů. Máte k dispozici vedení lektorky této metody a spoluautorky metody J.I.H®, která vás provede krok za krokem v praktickém využití získávaných informací. 

Učíte se sami na sobě poznávat možnosti této metody. Budete diagnostikovat sebe, zapomeňte na to, že bych vás vedla k diagnostikování jiné osoby a vy byste  jen malovali. Jedná se o vaší energii, o vaše zkušenosti a o vaší pomoc pro vás samotné!

Automatickou kresbu diagnostickou metodou J.I.H® předávám od jejího vzniku. Za tuto dobu prošlo pod mým vedením víc jak 100 lidí. Za pětiletou praxi se nenašel člověk, který by si techniku neosvojil. Veškeré obavy, strachy a nedůvěra, jsou ihned odstraňovány metodou J.I.H®. Automatická kresba diagnostická je velmi jednoduchá a velmi silná technika pro práci na sobě i pro pomoc ostatním. Naši klienti ji běžně používají ve svém každodenním životě a metoda se tak těší velké oblibě, především díky své neuvěřitelně silné účinnosti.

Hanka MokráLektorka automatické kresby diagnostické a spoluautorka metody J.I.H ®.

Cena kurzu: 1500,- Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty:

 • skripta automatické kresby diagnostické
 • návod a souhrn otázek pro práci s energiemi metodou J.I.H ®
 • káva, čaj, voda

Termín kurzu: 

v současné době nemám vypsán žádný kurz na automatickou kresbu diagnostickou

 Doporučuji kurz Jarky Matuškové 

15.7. 1017 v Praze 10 -15 hodin

více na stránkách 

30. července 2017

10-16h

Centrum obnovy životní harmonie, s.r.o.

Evropská 94, Praha 1.

Co sebou na kurz a co ne?

 • pastelky dostanete k zapůjčení na kurzu.
 • papíry na kreslení jsou též v ceně a součástí kurzovného.
 • sebou si vezměte přezuvky pro své pohodlí.
 • svačinu sebou.