.


Automatická kresba diagnostická se opírá o jedinečnou metodu J.I.H®. Díky metodě J.I.H® lze touto technikou obnovit prosperitu ve všech oblastech života. Pomáhá uzdravovat tělo fyzické, vztahy, práci, lásku k sobě, prosperitu, peníze aj. Lze jí také použít na čištění prostor, místností a odstraňování duší z jiných osob. Automatická kresba diagnostická metodou J.I.H® umožňuje čistit dané objekty i na dálku, bez vaší fyzické přítomnosti. 

Automatická kresba diagnostická metodou JIH®️
je autorským projektem Jarky Matuškové ©️2011

Automatickou kresbu diagnostickou mám tu čest předávat od roku jejího zvniku. Od té doby získalo tento účinný nástroj pro vlastní rozvoj přes 100 lidí pod mým vedením. V roce 2019 získala automatická kresba diagnostická díky Jarušce Matuškové nový rozměr a tím je možnost předávat tento krásný projekt pomoci sobě v online podobě. Automatická kresba diagnostická metodou JIH®️ se tak stala revoluční možností osobního rozvoje z klidu vašeho domova.

Jak kurz probíhá?

Celý kurz je postaven tak, aby vám maximálně vyhovoval svou rychlostí a byl pro vás maximálním přínosem. Koncept Atutomatické kresby diagnostické vám předám během sedmi dní naší společné cesty. Je to týden plný informací, vlastních JO-AHA a především jasných kroků a principů metody JIH®️. Sedm dní plných nových souvislostí energií, které objasní situace, které žijete a nedávájí vám spát.

Jak automatická kresba diagnostická funguje?

Automatická kresba diagnostická využívá pro rozklíčování situací 7 barev. Pět základních a dvě klíčující a obnovující.

 • pět základních barev přináší informace o jejich energii a také o emocích, které dané barvy vyjadřují.
 • získáte souhrn otázek, které já sama při své práci pro své klienty využívám a jsou získané zkušenostmi  zakladatelek metody J.I.H® (Hanka Mokrá a Jarka Matušková).
 • objevíte schopnost najít dané nepohodlí ve vztazích, v hojnosti, v pracovních oblastech.
 • získáte vnitřní naladění na barvy, které jsou vám nápomocny a tato schopnost se stane vaší součástí.
 • je potřebná vaše aktivita a chuť na sobě pracovat a tuto metodu využívat.

Skripta

Získáte skripta automatické kresby diagnostické pro možnost mít stále k dispozici veškeré informace. Získáte také skrita na míru - povedu vás krok za krokem k vnímání a cítění a následnému pojmenovávání veškerých nepohodlí.

Výuková videa

Tématickými videi vám budu předávát veškeré informace potřebné k osvojení si celé techniky automatické kresby diagnostické. Videa budu nahrávat také podle vašich dotazů a reakcí, proto budou pro vás jedinečná.

Facebook skupina, messenger a tel.konzultace

Online kurz bude probíhat v uzavřené facebookové skupině pro možnost sdílení a učení se ze zkušeností všech členů kurzu. Pro rychlé dotazy a konzultace nám bude sloužit mesenger a telefonické konzultace.

Otázky metody JIH®️

Metoda JIH®️ má jasné jednoduché principy otázek pro zjišťování nepohodlí, jejich pojmenování a následné vyčištění. To vše se naučíte během společné cesty pro váš osobní růst, posun a úlevu.

Co se během kurzu změní?

Čeká vás týden plný informací, seznamování, ale také pochopení souvislostí vašeho života. Získáte precizní návod, skvělé nástroje pro vaše odpovědi. Najdete pochopení, zbavíte se obrovských zátěží, které si sebou nesete spoustu životů. Vztahy, dětství, práce i hojnost, zdraví, to vše bude součástí vaší intenzivní aktivity pro obnovení radosti ze života. Nadhled, vize a nový "tah na branku" bude vaší odměnou po týdnu, kdy budete svědky velkých změn ve vašem vnímání.

Získáte mnohem víc.

 • Podrobný návod a materiály.
  Získáte skripta i soubor otázek, které vám pomohou se zorientovat v energiích i významu barev, kterými k vám promlouvají pro zozklíčování nepohodlí.
 • Klíčování problémů.
  Jedna z barev vám dává velkou pomoc pro zjištění problému. Jasně uvidíte, kde se problém nachází a jak se jeho energie chová.
 • Barvy, které vám dovolí vše napravit čistou energií
  Ano, takovou sílu tyto barvy mají. Barvy, které budete doopravdy milovat vám vrátí do života lehkost a radost. Těchto barev do vašeho života vstoupí sedm.
 • Orientace v čase a prostoru metodou JIH®️.
  Získáte možnost "cestovat" časem v minulých životech, přítomném a budoucích časech, zcela bezpečně, bez možnosti se ztratit. K tomu všemu získáte návod a jistotu vnitřního vedení.
 • Soubor otázek, které vám dají smysl.
  Předám vám otázky, které já sama používám při své terapeutické praxi. Jde o jedinečnost terapeutické metody JIH®.
 • Postup pro vyřešení toho co vás v životě trápí.
  Budeme klíčovat důvody vašeho nepohodlí, obnovíme společně vaši prosperitu a vy získáte znovu svou jedinečnost.
 • Vztahy, práce, peníze, zdraví...
  Není oblast, ve které by nebylo možné využít získané znalosti Automatické kresby diagnostické. Domácí mazlíčci, dům, práce, dovolená, závislosti - i zde dokážeme barvami obnovit prosperitu.
 • Velmi málo pomůcek
  Stačí vám papír, šest barev a můžete směle dávat do pořádku váš život.
 • Skvělá účinnost.
  Tím, že pracujete sami na sobě, pomáháte všem, kterých se váš život dotýká. Tak ohromná síla je vám k dispozici.

Základní pravidlo tohoto kurzu.

Na tomto kurzu budete diagnostikovat a objevovat sebe.

Setkala jsem se s tím, že účastnice kurzu chtěla kurzem projít pro získání informací pro své klienty. Nechtěla poznat Automatickou kresbu diagnostickou pro sebe, chtěla získané použít "JEN"  pro své klienty. Tento přístup nemohu akceptovat, protože 

JEN VAŠE OSOBNÍ ZKUŠENOST JE TO, CO MŮŽETE PŘEDÁVAT DÁL.

Pracovat budete na sobě a také budete ladit váš život do krásnějších verzí. Díky vašim zkušenostem a získanému uvědomění budete moci pomáhat druhým, pokud vás o to požádají.

Vy budete tím, o kom bude celých sedm dní intenzivní práce touto metodou. 

Termín kurzu

Online kurz Automatická kresba diagnostická

6. - 12. 5. 2024

Cena Kurzu

Online kurz Automatická kresba diagnostická

Slova autorky projektu.

Automatická kresba diagnostická pomáhá lidem již od roku 2011. Je tolik krásných recenzí o pomoci, která je ukryta v barvách a jejich emocích. Dala jsem si tu práci předávat vše, co já sama používám pro svůj vlastní rozvoj a pro zlepšení života všech ostatních. Rozrůstá se i počer lektorů, kteří předávají to, co vzniklo na mou žádost o poskytnutí pomoci skrze možnost absolutně bezpečné cesty časem, pro obnovení prosperity života. Děkuji za to, jsem nadšená z toho, že další lidé nemusí sebou dál tahat to, co jim v jejich životech nevyhovuje a o čem nemají mnohdy ani ponětí.
Jarka MatuškováAutorka projektu a autorka metody J.I.H®