Vědomá cesta laskavého soucitu sám se sebou

SÁM SOBĚ
TERAPEUTEM

Metodou JIH®️

Vědomá cesta laskavého soucitu sám se sebou.

Staň se sám sobě terapeutem

metodou JIH®️

Vítej na intenzivní online cestě poznání sebe sama na terapeutické úrovni.

10 měsíční cesta je postavena na poznávání sebe, a své vlastní energie pomocí terapeutické metody JIH®️. 

metoda JIH®️ - Jasné Informace Hned vnímáním emocí.

Velmi efektivní terapeutická metoda osobního rozvoje s okamžitým efektem úlevy, kde zažíváš hluboká poznání sebe a souvislostí života. 10 měsíční cesta do lehkosti tvého života, kde panuje víra, láska a pravda bez drilu či nutnosti pamatování nějakých pravidel. 

Terapeutická metoda osobního rozvoje.

Metoda JIH®️

Metoda JIH® je terapeutická metoda, která přináší okamžitou úlevu a vyléčení. Vede tě k obnovení vlastního vnímání a cítění, skrze které odkrýváš zdroje nepohodlí a naučíš se s nimi pracovat. Díky vlastní práci s energií zažiješ, úlevu okamžitého vyléčení a uvolnění starých omezení a bloků z různých úrovní času.

Osobní rozvoj metodou JIH® je cesta, kde pracuješ především sama na sobě, na své vlastní energii. Získáváš tak obrovský potenciál k obnovení vlastního života a svých blízkých.

Metoda JIH® vznikla propojením poznání a společným objevováním souvislostí Hanky Mokré a Jarky Matuškové. Víc jak deset let každodenní spolupráce přineslo velmi efektivní možnost v jednoduchosti pracovat ve všech oblastech života. Dostává se ti možnosti postupně objevovat souvislosti a díky vnímání a cítění se plně opřít o nejsilnější oporu života - o tvou vlastní Boží podstatu. Neexistuje oblast, ve které by nebylo možné změnit tok energií pro nejlepší verzi života. 

 Metoda JIH®️ není dalším duchovním směrem odděleným od běžného života člověka. Metoda JIH®️ jsou naprosto novodobé a jednoduché principy života, které lze s lehkostí a jednoduchostí aplikovat do života okamžitě. Díky pojemnování metodou JIH®️ toho co žiješ získáváš jasné uvědomění (JO-AHA) souvislostí. 
Metoda JIH vám pomáhá utvářet váš vlastní život na základě nových uvědomění. Buduje nový vztah k Bohu bez dogmat a omezení plynoucích z církve a jiných duchovních nauk.

Jedinečnost metody JIH®️ 

 • Rychlá a jasná účinnost
  Díky jasným principům metody JIH®️ postavených na osobních zkušenostech a energii pravdy a lásky je tato metoda opravdouvým zázrakem pro tvůj život. Dokáže okamžitě změnit tok energie v oblasti, která ti nefunguje.
 • Opírá se o energii Boha - PRAVDU A LÁSKU.
  Metoda JIH®️ je postavena na nejsilnější energii, která existuje. Na energii Boha - energii pravdy a lásky. Není silnější a efektivnější energie, kterou máš k dispozici pro obnovu svého života.
 • Nededukuje, nevymýšlí důvody tvého nepohodlí.
  Pro rozklíčování tvých omezení využívá sílu jasného vnímání a cítě napojením se na tok informací ze zdroje (stahování informací channelingem).
 • Pracuje v celé linii času
  Dokáže tíživé situace života nejen najít, ale také pojmenovat a vyčistit v celé linii času.
 • Neustále se vyvíjí.
  je revoluční a jedinečná v tom, že se jako jedna z mála metod neustále vyvíjí na základě hledání nových možností života a nebojí se opírat o energii Boha naprosto otevřeně bez dogmat.
 • Dokáže se jí naučit každý.
  Díky své jednoduchosti, jasným principům založeným na tvém vnímání a cítění pomáhá tato metoda každému, kdo chce na sobě opravdu pracovat a měnit svůj život k lepšímu.

Metoda JIH®️ vznikala pochopením a prožitými situacemi, kterými autorky procházely. Jedná se o zkušenosti získáváné za dobu 15 let, z toho 10 let společnou cestou. Podstatou metody JIH® je pravda a láska, jednoduchost a prožívání aktivního života. V roce 2016 získala metoda JIH ochranou známku a svou komplexnost. Autorkami metody JIH®️ jsou Hanka Mokrá a Jarka Matušková.
Od roku 2021 získává metoda JIH®️ další rozvoj a směr pod záštitou autorky metody JIH®️ Jarky Matuškové.

terapeutka a lektorka metody JIH®️

Ing. Hanka Mokrá, PhD. BCST.

Pracuji na svém osobním rozvoji víc jak 15 let. Moje cesta začala hledáním souvislostí a důvodů nepohodlí mého života a především těla fyzického. Prošla jsem tříletým výcvikem Kranisakrální biodynamiky pod záštitou švýcarského institutu "Institut of Craniosarcal Biodynamic". Tato cesta mi otevřela cestu do propojování fyzického a jemnohmotného fungování těla a jejich veškerých zákonitostí pro vědomé utváření zraví. Ukázala mi sílu vnímání a cítění na té nejhlubší úrovni bytí - úrovni Boží podstaty. 

Další hlubší vhledy a pozníní souvislostí fyziologie mi otevřela také studia na vysoké škole a následně na postgraduálním studiu v oboru chemi a analytické chemie.

Jak bude kurz probíhat a co je jeho náplní?

Kurz má čtyři základní pilíře výuky

Výuka probíhá plně v on-line verzi.

Čeká nás 10 měsíců společné cesty, kde se budeme setkávat  pravidelně v "zoom vysíláních" pro aktivaci impulzů energií, aktivaci tvého vnímání a cítění, hluboká JO-AHA vlastního uvědomění a získání tvé vlastní jedinečnosti v práci s energií. Během 10 měsíců ti postupně předám vše co znám a umím. Předávám vždy strop poznání, který v metodě JIH®️ znám. Nic neskrývám jdu s tebou otevřenou komunikací pravdy a lásky, o kterou se v sobě opírám a která je nedílnou součátí metody JIH®️.
Součástí výuky je také osmitýdenní výuka "channeling live". V osmi týdench vyladíme tvou energi do toku energí v souladu s božími impulzy a naučíš se ladit na zdroj informací pouze z čistého zdroje. Během těchto 8 týdnů budeš stahovat informace ze zdroje, kdykoliv budeš potřebovat i v souladu s každodennstí tvého života bez potřeby se specielně ladit. Stahování informací se stane tvou nedílnou součástí a radem pro tvůj život a jeho celkovou prosperitu.
Jako další podpora je pro tebe připravena "Uzavřená facebooková skupina""messengerový chat" pro rychlou komunikaci, sdílení a doplňující video nahrávky a text k výuce.

Zoom vysílání

Zoom vysílání nám jsou hlavním kanálem pro společnou výuku online formou. Pravidelně se zde budeme setkávat po dobu 10 měsíců pro hlavní výuku.

VELKÝ ZOOM (hlavní výuka)
 JEDNOU ZA MĚSÍC
(v trvání 3 hodin).

MALÝ ZOOM (workshop)
JEDNOU ZA TŘI TÝDNY
(v trvání 1 hodiny)

Channeling live

Informace přímo ze zroje.Jasné a čisté stahování informací pro prosperitu tvého života. 
Výuka bude probíhat 8 týdnů od 2 měsíce společné cesty.

OSM TÝDNŮ - OSM TÉMAT
5 ENERGIÍ K LADĚNÍ

Uzavřená facebook stránka

Uzavřená facebooková skupina pro tvou podporu a sdílení. Zde se budeme setkávat pro komunikaci, živá vysílání, videonahrávky, a psané texty. 

Podpora v messenger chatu

Mesengerová komunikace je tvou další možností podpory ze strany lektorky pro rychlé dotazy, úlevu, uvědomění. Jetu pro také pro komunikaci s dalšími účastníky kurzu.

Co během kurzu získáš a poznáš?

Online kurz z pohodlí tvého domova.

Kurz je koncipován tak, aby jsi se stala pro sebe tím nejlepším partnerem pro život. Stáváš se vědomým tvůrcem vlastní energie a tím i své reality života ve všech jeho oblastech - zdraví, vztahy, víra, energie Boha, rodina, práce, peníze, podnikání, vize, volný čas.

Naučíš se vnímat a cítit, a svým pocitům důvěrovat na tolik, že se ti stanou nejen jasnou GPS tvého života, ale i jistotou informací, které ze zdroje dostáváš. Naučíš se rozlišovat postoje, emoce a pocity kolektivního vědomí od Tvé boží podstaty budeš s nimi pracovat vědomě podle toho co ty sama chceš a co ne. Jednotlivé puzzle tvého vědomí se propojí v jeden celek a ty zažiješ, jaké to je být v souladu se svým božstvím.

 • Obnovíš své vnímání a cítění na terapeutické úrovni.
 • Objevíš cítění a vnímání emočního základu života.
 • Získáš veškeré dovednosti a principy práce s energií pocitů, emocí a myšlenek metodou JIH®️.
 • Objevíš čtyři velké veličiny - tělo, mysl, duše a celek.
 • Nučíš se jak rozlišovat zdroj vnímaných energií.
 • Začneš vnímat i to co není vidět a slyšet a naučíš se svým pocitům a vjemům důvěřovat.
 • Získáš sílu neutrality při práci s metodou JIH®️.
 • Naučíš se číst i ve velmi jemných vrstvách emocí daného problému
 • Objevíš jakou sílu úlevy a svobody má pracovat v celé linii času.
 • Nučíš se najít a pojmenovat zdroj problému a změnit jej jednou pro vždy.
 • Získáš schopnost pomoci sobě a případně svým blízkým.
 • Naučíš se pracovat online, zvýší se tak tvá víra ve vnímání energií a získáš svobodu.
 • Naučíš se pracovat s energií zdraví, peněz, a hojnosti jako celku v lehkosti a jednoduchosti.

Vnímání a cítění

Energie vnímání a cítění je základem metody JIH®️ díky neutralitě těla fyzického. Tuto dovednost se naučíš používat a opírat se o ni ve všech oblastech svého života. Obnovíš tak proseritu svého života, která se opře o nejsilnější informační kanál kterou je právě vnímání a cítění.
Tělo krásně reaguje propojuje nás s intuicí, energií Boha a díky té potom přichází další možnosti našeho života. Vnímání a cítění je je skvělou navigací pro rozhodování a řešení složitých situací - můžeme tak obnovit všechny situace našeho života do prosperity.

Poznání toku času - minulost, příromnost, budoucnost

Velmi často máš možná pocit, že jsi vlečena časem nebo jej nemůžeš ovlivnit. Je to iluze, která se vleče lidstvem od nepaměti. 
Nekonečnsot boží energie je však jedinou veličinou přítomnosti, kde se děje vše tak jak má. Naučit se žít v souladu s časovostí božího nastavení je klíček k hojnosti i času, kde se stáváš nezávislou. Je dobré znát i tyto zákonitosti a vymanit se z nich jednou pro vždy a stát se časem.

Energie života

Energie je to, na co si nikdo nemůže sáhnout, a přes to existuje. Intenzivní poznávání toku energií v průběhovém času, objevování souvislostí ve vnímání a cítění a dokonce objasnění toho, co se právě teď odehrává a jaký je důvod daného nepohodlí - to všechno je součástí cesty poznávání metody JIH®

Jak reaguje tělo na těžké energie a co to způsobuje v běžném životě? Jak se projevuje jemná energie a v čem je prospěšná a jakou má sílu? To všechno a mnohem víc je součástí výuky sám sobě terapeutem metodou JIH®

Vztahové souvislosti.

Vztahy sjou hybnou silou všeho co žijeme i vesmíru. Každá oblast našeho života nese projevy těchto vztahových vzorců, které sebou neseme. Někdy bychom se rády izolovali a byli o samotě, aby nám došlo, že samotna a izolace není to co skutečně chceme.
V ročním kurzu se naučíš jak vztahy budovat, jak se v nich orientovat a jaké sou zákonitosti zdravých vztahů.
Tím nejdůležitějším vtahem, který dáme dopořádku je vztah sama k sobě.

Vědomí, vědění a kolektivní vědomí

Vědomí a vědění je jasným impulzed vnitřního vedení. Tato energie nespekuluje, nehraje hry, nevymýšlí. Prostě a ty víš co a jak máš v daný okamžik dělat.
Kolektivní vědomí je souhrn potřeb hrát hry, mlžit, vytvářet konkurenci, soutěžit a nadžazovat se či závidět.
Naladit se na zdroj vědomí a vědění je dar od Boha pro lehkost bytí. Vyžaduje však odvahu opustit strach a hry, co si kdo o mě myslí.

Zákonitosti

a propojenosti jemnohmotného věta

Jemnohmotný svět tak často v sobě znevažujeme, jeho sílu, možnosti a schopnosti. Přitom je to to co utváří vše i ve vesmíru. Spoustu iluzí a polopravd bylo vytvořeno ohledně této energie a přesto je stále jedinou hybnou silou života.
V jemnohmotném světě je postaveno na propojenosti víry, na tejmnohmotných energiích. Velmi jednoduchá a pravidla.

Rozum, ego, kolektivní vědomí

Rozum, ego a mysl kolektivního vědomí jsou veličinami, které staví tvé pocity, emoce a postoje ve strachu z toho co bude, posuzují a hodnotí, nutí tě objetovat se druhý, zavděčit se jim nebo se ponižovat.
Boží podstata je energie, pravdy a lásky, kde neexistuje posuzování a hodnocení, jen jsi a užíváš si všech darů.
Ustoupit z kolektivního vědomí a žít boží podstatu jako jedinou realitu ti dává nový rozměr života v laskavosti.

PRAVÝ ČAS PRO MĚ

REZERVUJETE SI SVÉ MÍSTO

Počet míst je omezený, rezervuj si proto místo již teď.

začínáme: 23. 9. 2024

Společná cesta

Deset měsíců společné cesty v online podobě. Deset měsíců objeování sebe svých darů a souvislotí života.
Deset měsíců kde se budeme věnovat plně vaší energii vztahů k sobě, i svým blízkým, k práci, panězů, ke zdraví atd. Nevynecháme žádnou oblast života. Poznáš všechny vazby a všechny zákonitosti života, aby jsi došla k sobě domů, do své vnitřní boží podstaty.

Vzájemné sdílení
a konzultace

Vzájmené sdílení je velmi důležité. Vaše osobní uvědomění, JO-AHA, ohohatí nejen ostatní, ale i vás samotné. Sdílením ukotvuješ své uvědomění do hlubší víry a propojenosti. Pro toto sdílení je připravena podpora v uzavřené facebookvé skupině i v messenger chatu.
Kdykoliv můžeš konzultovat svá poznání a dotazy s lektorkou v uvedených komunikačních kanálech.

Podpora v životních situacích

Od chvíle, kdy vstoupíš do společné cesty už na život nikdy nebudeš sama. Čeká tě zázemí plné podpory ve všech životních situacích. Vždy njademe řešení a podpoříme k nejleší verzi tvého života. 
Budeme podporovat ty nejlepší postoje k robě samé, k tvé původní rodině, partnerovi, dětem, práci atd.

Získání sebedůvěry a schopnost pomoci sobě

Na prvním místě potřebuješ poznat a pochopit sebe. Vvnímání své vlastní hodnoty bez nadřazování a znevažování.

Pochopíš důležitost vlastního života vlastní hodnoty, kterou máš. Začneš rovnat svůj vlastní pohled na sebe. Naučíš se  podporovat změny i u těch, kteří jsou tvojí součásti. Zcela přirozeně a bez her a nátlaku. 

Osobní terapie

Během společné cesty tě čekají čtyři osobní terapie u lektorky kurzu pro posun a podoru tvé vlastní energie, tvého nového poznání. Terapii je nutné využít v průběhu 10 měsíců ne jen na počátku či na konci.

Terapie trvá 30-60 min a je zaměřena na aktuální stav tvého života.

Nový pohled na tělo a jeho fungování

Tělo je ti opravdovým darem pro život. Pochopíš jeho neutralitu a schopnost vnímat a cítit pro možnost vlastího čistého rozhodování pro to co chceš. 

Nalezneš sílu jeho sebeobnovy a opřeš se o jeho schopnost vnímaní. Nastartuješ propojenost těla, duše a mysli a získáš větší důvěru ve své zdraví.

Díky vlastní praxi získaš potřebnou jistotu.

Místo biflování zkušenosti a praxe

Vše co potřebuješ už z náš, nepotřebuješ se biflovat další nové poučky. Povedu tě k objevování vlastních pocitů, emocí a budeme objevovat vzájemné propojenosti těchto impulzů a pojmenovávat je. Vše bude probíhat skrze tvou vlastní praxi a sbírání zkušeností skrze téninky, konzultace, úkoly, vzájemné studování a pomoc jeden druhému sdílením. Povedu vás cestou vlastních zkušeností a zkušeností nasbíraných 15 letou praxí při objevování metody JIH®️ - metody osobního rozvoje 21.století. 

 • 10 intenzivních měsíců výuky online.
 • Konzultace a terapie s lektorkou kurzu.
 • Úkoly a motivace a informace pro tvůj posun.
 • Živá vysílání v uzavřené facebookové skupině.
 • Aktivní předávání témat ke spracování v průběhu 10 měsíců.
 • Učení se skrze praxi, praktické ukázky a videa a vedení

Podpora a zázemí pro tvůj další růst.

Zázemí po ukončení kurzu.

Po ukončení studia získáš certifkát, který potvrzuje, že jsi dospěla do pozice terapeuta, který umí pomoci sobě na velmi profesionální úrovni. Máš také možnost své schopnosti poposunout a stát se terapeutem nejen pro sebe a své blízké, ale můžeš se stát certifikovaným terapeutem metody JIH®️ a plně využívat těchto výhod. Tuto nádstavbu leze dodělat v návazném DVOUMĚSÍČNÍM KURZU u autorky metody JIH®️ Jarky Matuškové.

Sama vím jak je důležité na svou cestě poznáním nebýt sama. Metoda JIH®️ má pro tebe připraveno zázemí pro tvou další cestu v rodinném zázemí metody JIH®️. Po skončení kurzu SÁM SOBĚ TERAPEUTEM zůstáváme v kontaktu pro možnost konzultací, nových poznání a obohacování se ve své terapeutické praxi. Je ti ponechána možnost zůstat ve facebookové skupně a dál zde komunikovat s lektrokou a účastníky kurzu a nebýt na své cestě sama.

Cena online kurzu

SÁM SOBĚ TERAPEUTEM METODOU JIH®️

Připravila jsme pro tebe tři možnosti platby tohoto kurzu. Zvol pro sebe tu nejvhodnější variantu. V ceně kurzu nejsou zahrnuty 4 osobní konzultace/terapie s lektorkou tohoto kurzu. Konzultace/terapie jsou zvýhodněné oproti běžnému ceníku a jsou vystavovány fakturačně zvlášť.

5 PLATEB
21 800,- Kč
20 000 Kč
UŠETŘÍTE 9 000,-KČ
Při platbě v 5 splátkách UŠETŘÍTE 9000,-Kč. První splátka se hradí před začátkem kurzu, (nejpozději do 29.2.2024 2023), poslední splátka měsíc před koncem kurzu.
10 PLATEB
10 900,-Kč
10 500 Kč
UŠETŘÍTE 4000,-Kč
Při platbě v 10 platbách UŠETŘÍTE 4000,- Kč. První splátku je třeba uhradit před vstupem do kurzu (nejpozději do 29.2.2024), poslední splátka se platí nejpozději do posledního měsíce kurzu.