Metoda J.I.H®

"Svobodný život"
"Život ve vlastních rukou"

Jsem spoluautorkou metody J.I.H®

Metoda JIH® je jedinečná autorská metoda pro pomoc člověku ve všech oblastech jeho života. Není oblast, kterou bychom pomocí této metody nedokázali rozklíčovat a narovnat do celkové prosperity. 

Metoda vznikla hledáním pomoci a prosperity v životech samotných autorek Jarky Matuškové, Irenky Marek Brejchové a Hanky Mokré. Až později získala svůj název a vysvětlení.

Metoda JIH ® - Jasné Informace Hned emočním naciťováním.

Jak naznačuje samotný název, je tato technika postavena na vlastní schopnosti vnímání a cítění každého člověka a postupném rozklíčování prvnotních příčin opakujících se situací, nemocí a jiných nepohodlí.

"Tuto metodu se může naučit každý."

My sami jsme předaly tuto techniku práce na sobě stovkám klientů. Na profesionální úrovni dnes předává metodu JIH® přes 30 životních koučů.

Jak metoda vznikla, co nabízí, jak funguje, jak pomáhá a jak se jí můžete naučit vy sami, se dozvíte na následujícím odkazu.