fbpx

Andělské a archandělské učení

online kurz

8 denní, intenzivní online kurz,

pro obnovení spojení se sebou samými skrze andělské energie.

Online kurz Andělské učení I. začíná
23.září 2019, v 10h úvodním videem.

 

Andělské učení, díky kterému získáte sebe

Energie andělů a archandělů jsou v dnešní době stále aktivní, ale mnoho se o nich nemluví. Jsou považovány za energie vhodné pro ty, co s energiemi začínají. Na andělských energiích pak ulpívá energie méněcennosti, kterou jim připisuje tendence nás lidí vytvářet v energiích hierarchii.

Já měla tu čest seznámit se s "Andělským a archandělským učením", které je nadčasové a energeticky velmi silné. Díky energii pravdy a lásky, o kterou se učení opírá, je učení velmi silným přínosem pro všechny, kteří na sobě pracují, ať už jsou na začátku, nebo daleko ve svém osobním růstu. Energie pravdy a lásky je hlavním pilířem metody JIH®, jíž jsem spoluautorkou. Metoda JIH® zajišťuje při kurzu vysokou úroveň podpory při zpracovávání hlubokých záznamů duše v celé linii času, aniž byste museli jít do regrese,  nebo jinak emočně prožívat stará omezení.

Ráda bych tímto kurzem narovnala pověst andělských energií a ukázala, že síla těchto energií  nepatří na spodní příčky. Energie pravdy a lásky je tou nejčistší energií Boha. 

Síla pravdy a lásky v andělském učení příjemně překvapí i ty nejzkušenější.

Moudrost z tohoto učení budete čerpat mnoho let. I když vaše poznání poroste, vždy najdete hluboká uvědomění v tomto učení, které je nadčasové.
Andělské učení je určeno každému,
kdo to s energiemi a vlastním rozvojem myslí vážně.

Co je andělské učení a jak vzniklo?

 

Andělské učení je autorský projekt Jarky Matuškové a Hanky Mokré. Učení vzniklo přímým stažením informací díky Jarce Matuškové a dnešní tvář, ilustrace a náplň online kurzu získalo od Hanky Mokré.
Andělské učení vzniklo v době, kdy Metoda JIH® teprve začínala, přesto čistota a pravdivost stažených informací je nadčasová a je v souladu s energiemi Metody JIH® energiemi pravdy a lásky.
Více o tom, jak celý projekt vznikl a více o samotném Andělském učení najdete v e-booku:

 

Ebook Andělského a archandělského učení I a II

Jak toto učení vzniklo, co nabízí, kdo jej pro vás připravil a kdo vás jím bude provázet? To vše se dozvíte v tomto
e-booku, který si můžete stáhnout ZDARMA 

Jak on-line kurz probíhá

Andělské a archandělské učení je předáváno ve dvou návazných kurzech označených jako "Andělské učení I a Andělské učení II. Nejdříve je potřebné projít jedním kurzem a poté následuje, nejdříve po měsíci, druhý kurz.

Nyní vám předkládám možnost projít prvním andělským učením.

Online kurz Andělské učení I bude probíhat v uzavřené skupině na facebooku. Během osmi dnů vám bude předáno 11 andělských energií skrze 6 videí. Pro osvojení si získaných energií, pro prohloubení víry v sebe a nová propojení
s andělskými energiemi budeme pracovat na vlastním vnímání a cítění. Uvolníme vaši životní energii a vaši schopnost víry a přijetí sebe a energií.

Tři základní pilíře kurzu

6 hlavních videí pro předání andělských energií.

Předání andělských vlastností a dovedností skrze naladění se na podstatu energií andělů, kteří vám vstupují do života jednou pro vždy.

Podpora v uzavřené skupině
na facebooku.

Získáte moji podporu, vedení i zkušenosti a současně sdílení zkušeností s ostatními členy kurzu.

 

6 tématických okruhů pro osvojení získaných dovedností.

Typy, rady a cvičení pro hlubší obnovení vlastního vnímání energií
a tím silnější propojení s energiemi
a anděly.

 

Online kurzem vás provede zkušená lektorka a jedna z autorek metody JIH® Hanka Mokrá, která má letité zkušenosti s fungováním energií, s naciťováním a předáváním veškerých zákonitostí. Získáte veškeré návody pro práci s energiemi pro možnost pracovat na sobě i doma a nebudete tak závislí na lektorce.

 

Co na kurzu získáte

Zjistíte základní informace o tom, jak energie opravdu fungují a jak s nimi pracovat. Poznáte 11 hlavních atributů božských vlastností vložených do andělských energií, které vám budou předány. Naučíte se systém energií přijmout a včlenit do každodenního života v té největší jednoduchosti a lehkosti. 

Skripta andělského
a archandělského učení.

V ceně kurzu jsou skripta se všemi 11 anděly, které vám budou na kurzu předány. Díky nim se budete moci
k jednotlivých atributům andělů kdykoliv vracet.

 • Podpora lektorky během kurzu
  Získáte intenzivní podporu lektorky během celého online kurzu v uzavřené skupině na facebooku.
 • Podpora po kurzu
  Po 7 dnech kurzu vám podpora lektorky zůstává v uzavřené skupině. Nebudete na poznávání energií a vlastního cítění a vnímání sami.
 • Osobní konzultace ZDARMA
  V ceně kurzu máte také jednu osobní konzultaci s lektorkou pro narovnání energií a úlevu od opakujících se omezení.
 • Obnovení vnímání energií
  V oblasti energií je nejdůležitější schopností vnímání a cítění, které společně uvolníme a obnovíme vaši pravou podstatu. Jedině tak si budete v práci s energií jistější a vnímavější.
 • Schopnost klíčování energií
  Na kurzu vás naučím nejen energie vnímat a cítit, ale také rozklíčovat dané nepohodlí a schopnost tato omezení zrušit jednou pro vždy v celé linii času. K tomu nám bude nápomocná metoda JIH®, o kterou se Andělské učení opírá.
 • Uvolnění energií v celé linii času
  Při práci s čistou energií andělů uvolňujeme omezení duše, těla, mysli v celé linii času. Takový dosah toto učení a metoda JIH® má. Získáte přesné návody, jak na to.
 • Život ve vlastních rukou
  Díky obnovenému vnímání energií a přijetí andělských schopností získáte v sobě zpět svou jistotu v rozhodování ve svém životě. Stanete se tak nezávislými jedinci schopnými stát za svými sny a cíly a naplňovat je.
 • Nejste na život sami - DÁREK PRO VÁS
  I přes svou soběstačnost po kurzu, získáte na facebookové skupině stejně laděné přátele, se kterými můžete sdílet své zkušenosti při práci s nejčistšími energiemi - energiemi andělů. Stejně tak vám zůstane moje vlastní podpora pro možnost konzultace i po kurzu. Je to darek pro vás, pro prohlubování vaší vlastní jistoty v sebe a svou nezávislost.
 • Učební materiály
  Videa, cvičení a návody získané během kurzu vám budou kdykoliv k dispozici i po ukončení kurzu. Vše najdete v uzavřené skupince na facebooku, do které budete přidáni po přihlášení do kurzu.

Zvu vás na nevšední online kurz s andělskými energiemi, který učí pracovat s čistými energiemi pravdy a lásky. Andělské učení I metodou JIH® je tím, co vám dá jistotu v sebe, víru ve vaši intuici, vaše cítění a klíčování vnitřních nepohodlí.

Jde o jedinečný, velmi intenzivní kurz, který pracuje s energiemi online.
Díky přítomnosti unikátní metody pro práci s energiemi, metody JIH®, neztrácí energie na síle. Naopak  pocítíte sílu energií o to intenzivněji. Naučí vás to důvěřovat tomu, co cítíte. Jistotu ve vlastní cítění vám budu pomáhat postupně budovat krok za krokem v tomto kurzu.

 

Termín kurzu a cena

 

Online kurz Andělského a archandělského učení I proběhne v termínu:

 

23. - 30. září 2019

začínáme 23.září  v 10h úvodním videem.

Cena online kurzu

1500,- / 7dní online kurzu.

Co je v ceně online kurzu:

 

 • Skripta andělského učení I.
  Získáte skripta pro andělské učení v rozsahu 32 stran, která nesou přesný popis 11 andělských energií pro vaši osobní práci na sobě.
 • Práce lektorky
  Sedmidenní intenzivní podpora pro vaši úlevu a pochopení souvislostí v energiích.
 • Osobní konzultace
  Během kurzu můžete využít osobní konzultaci ZDARMA. Konzultace bude probíhat po telefonu nebo po skypu.
Osobní konzultace
1000 KČ
0 Kč
Za konzultaci V CENĚ KURZU
Hodinová osobní konzultace přímo od lektorky Andělského online kurzu. Uvolnění opakujících se omezení jedinečnou metodou JIH® . V CENĚ KURZU
Andělské učení online
3000 KČ
1500 Kč
ZA CELÝ KURZ
Jedinečný kurz o vnímání energií, který vás naučí jak s čistými energiemi pracovat a pooci sobě i blízkým. Jasné návody jak na to.
SKRIPTA Andělské učení I.
500 KČ
0 Kč
Za skripta V CENĚ KURZU
11 andělských atributů pro rozvoj vašeho života s veškerými návody jak s těmito energiemi pracovat. Vše obsaženo na 32 stranách. V CENĚ KURZU