Speciální předvánoční cena

na Andělské a archandělské učení 1. 

Andělské a archandělské učení
online kurz

6 denní, intenzivní online kurz

Obnovení spojení se sebou samými skrze andělské energie.

Andělské učení 1

Spracování a přijetí 11 andělských energií. Učí vnímat a cítit sebe i energie kolem a především chápat souvislosti energií pomocí metody JIH®

Online kurz Andělské učení 1 začíná
18. prosince 2019, v 10h úvodním videem.

Andělské učení 2

Přijetí 9 andělských energií pro získání vnitřní svobody, vlastní hodnoty a chuti rozvíjet tvořivost. Metoda JIH® nám pomáhá dál rozvíjet vnímání a cítění.

Online kurz Andělské učení 2 začíná
30. listopadu 2019, v 10h úvodním videem.

Andělské učení, díky kterému získáte sebe

Energie andělů a archandělů jsou v dnešní době stále aktivní, ale mnoho se o nich nemluví. Jsou považovány za energie vhodné pro ty, co s energiemi začínají. Na andělských energiích pak ulpívá energie méněcennosti, kterou jim připisuje tendence nás lidí vytvářet v energiích hierarchii.

Měla jsem tu čest seznámit se s "Andělským a archandělským učením", které je nadčasové a energeticky velmi silné. Díky energii pravdy a lásky, o kterou se učení opírá, je učení velmi silným přínosem pro všechny, kteří na sobě pracují, ať už jsou na začátku, nebo daleko ve svém osobním růstu. Energie pravdy a lásky je hlavním pilířem metody JIH®, jíž jsem spoluautorkou. Metoda JIH® zajišťuje při kurzu vysokou úroveň podpory při zpracovávání hlubokých záznamů duše v celé linii času, aniž byste museli jít do regrese,  nebo jinak emočně prožívat stará omezení.

Ráda bych tímto kurzem narovnala pověst andělských energií a ukázala, že síla těchto energií nepatří na spodní příčky. Energie pravdy a lásky je tou nejčistší energií Boha. 

Síla pravdy a lásky v andělském učení příjemně překvapí i ty nejzkušenější.

Moudrost z tohoto učení budete čerpat mnoho let. I když vaše poznání poroste, vždy najdete hluboká uvědomění v tomto učení, které je nadčasové.

Andělské učení je určeno každému,
kdo to s energiemi a vlastním rozvojem myslí vážně.

Co je andělské učení a jak vzniklo?

 

Andělské učení je autorský projekt Jarky Matuškové a Hanky Mokré. Učení vzniklo přímým stažením informací díky Jarce Matuškové a dnešní tvář, ilustrace a náplň online kurzu získalo od Hanky Mokré.
Andělské učení vzniklo v době, kdy Metoda JIH® teprve začínala, přesto čistota a pravdivost stažených informací je nadčasová a je v souladu s energiemi Metody JIH® energiemi pravdy a lásky.
Více o tom, jak celý projekt vznikl a více o samotném Andělském učení najdete v e-booku:

 

Ebook Andělského a archandělského učení I a II

Jak toto učení vzniklo, co nabízí, kdo jej pro Vás připravil a kdo Vás jím bude provázet? To vše se dozvíte v tomto
e-booku, který si můžete stáhnout ZDARMA 

Jak on-line kurz probíhá

Andělské a archandělské učení je předáváno ve dvou návazných kurzech označených jako "Andělské učení 1 a Andělské učení 2. Nejdříve je potřebné projít jedním kurzem a poté následuje druhý kurz. Mezi kurzy je potřebné mít časový odstup alespoň jednoho měsíce. Tento čas je čas pro Vás, pro Vaše vlastní objevování souvislostí energií a zažití přijatého. 

V online kurzu Andělského učení 1  Vám bude předáno 11 andělských energií skrze 6 videí. Pro osvojení si získaných energií, pro prohloubení víry v sebe a nová propojení
s andělskými energiemi budeme pracovat na Vašem vlastním vnímání a cítění. Uvolníme Vaši životní energii a Vaši schopnost víry a přijetí sebe a energií.

V online kurzu Andělského učení 2 Vám bude předáno 9 andělských energií formou videí. V dalších video záznamech a živých vstupech Vám budu předávat také informace o tom, co je metoda JIH, jak funguje a jak správně vnímat. Nebudou chybět také souvislosti energií a podpora autorky metody JIH pro Váš rychlejší návrat k sobě.

Tři základní pilíře kurzu

6 hlavních videí pro předání andělských energií.

Předání andělských vlastností a dovedností skrze naladění se na podstatu energií andělů, kteří Vám vstupují do života jednou provždy.

Podpora metodou JIH skrze celý Online kurz

Předání ulevující energie, která Vás navrací do Vaší podstaty. Kdykoli se do kurzu můžete vracet dle Vaší potřeby pro Vaši úlevu a nová pochopení.

6 tématických okruhů pro osvojení získaných dovedností.

Typy, rady a cvičení pro hlubší obnovení vlastního vnímání energií
a tím silnější propojení s energiemi
a anděly.

 

Online kurzem vás provede zkušená lektorka a jedna z autorek metody JIH® Hanka Mokrá, která má letité zkušenosti s fungováním energií, s naciťováním a předáváním veškerých zákonitostí. Získáte veškeré návody pro práci s energiemi pro možnost pracovat na sobě i doma a nebudete tak závislí na lektorce.

 

Co na kurzu získáte

Zjistíte základní informace o tom, jak energie opravdu fungují a jak s nimi pracovat. Poznáte 11 hlavních atributů božských vlastností vložených do andělských energií, které vám budou předány. Naučíte se systém energií přijmout a včlenit do každodenního života v té největší jednoduchosti a lehkosti. 

Skripta andělského
a archandělského učení.

V ceně kurzu jsou skripta se všemi 11 anděly, které vám budou na kurzu předány. Díky nim se budete moci
k jednotlivých atributům andělů kdykoliv vracet.

 • Podpora lektorky během kurzu
  Získáte intenzivní podporu lektorky během celého online kurzu v uzavřené skupině na facebooku.
 • Podpora po kurzu
  Po 7 dnech kurzu vám podpora lektorky zůstává v uzavřené skupině. Nebudete na poznávání energií a vlastního cítění a vnímání sami.
 • Osobní konzultace ZDARMA
  V ceně kurzu máte také jednu osobní konzultaci s lektorkou pro narovnání energií a úlevu od opakujících se omezení.
 • Obnovení vnímání energií
  V oblasti energií je nejdůležitější schopností vnímání a cítění, které společně uvolníme a obnovíme vaši pravou podstatu. Jedině tak si budete v práci s energií jistější a vnímavější.
 • Schopnost klíčování energií
  Na kurzu vás naučím nejen energie vnímat a cítit, ale také rozklíčovat dané nepohodlí a schopnost tato omezení zrušit jednou pro vždy v celé linii času. K tomu nám bude nápomocná metoda JIH®, o kterou se Andělské učení opírá.
 • Uvolnění energií v celé linii času
  Při práci s čistou energií andělů uvolňujeme omezení duše, těla, mysli v celé linii času. Takový dosah toto učení a metoda JIH® má. Získáte přesné návody, jak na to.
 • Život ve vlastních rukou
  Díky obnovenému vnímání energií a přijetí andělských schopností získáte v sobě zpět svou jistotu v rozhodování ve svém životě. Stanete se tak nezávislými jedinci schopnými stát za svými sny a cíly a naplňovat je.
 • Nejste na život sami - DÁREK PRO VÁS
  I přes svou soběstačnost po kurzu, získáte na facebookové skupině stejně laděné přátele, se kterými můžete sdílet své zkušenosti při práci s nejčistšími energiemi - energiemi andělů. Stejně tak vám zůstane moje vlastní podpora pro možnost konzultace i po kurzu. Je to darek pro vás, pro prohlubování vaší vlastní jistoty v sebe a svou nezávislost.
 • Učební materiály
  Videa, cvičení a návody získané během kurzu vám budou kdykoliv k dispozici i po ukončení kurzu. Vše najdete v uzavřené skupince na facebooku, do které budete přidáni po přihlášení do kurzu.

Zvu vás na nevšední online kurz s andělskými energiemi, který učí pracovat s čistými energiemi pravdy a lásky. Andělské učení 1 a 2 metodou JIH® je tím, co vám dá jistotu v sebe, víru ve vaši intuici, vaše cítění, rozklíčování vlastních omezení a předevších jejich vyčištění.

Naučíte se pracovat s energiemi tak, abyste dokázali sami sobě pomoci, ulevit a získat vlastní JO-AHA pro vnitřní růst.

Jde o jedinečný, velmi intenzivní kurz, který pracuje s energiemi online.
Díky přítomnosti unikátní metody pro práci s energiemi, metody JIH®, neztrácí energie na síle. Naopak  pocítíte sílu energií o to intenzivněji. Naučí vás to důvěřovat tomu, co cítíte. Jistotu ve vlastní cítění vám budu pomáhat postupně budovat krok za krokem v tomto kurzu.

 

Termíny kurzů

8 denní online kurzy

Speciální předvánoční nabídka na andělské učení 1

jako DÁREK PRO VÁS

 

Andělské učení 1 online

Online kurz Andělské učení 1 začíná
18.-23. prosince 2019, v 10h úvodním videem.

Andělské učení 2 online

Online kurz Andělské učení 2 začíná
30. 11. - 7. 12. 2019, v 10h úvodním videem.

Cena kurzů

Speciální cena pro předvánoční rozjímání s andělskými energiemi.

Co je v ceně kurzu:

 • Skripta andělského učení 1 a 2
  Získáte skripta pro andělské učení v rozsahu 32 stran, která nesou přesný popis 11 andělských energií pro vaši osobní práci na sobě.
 • Práce lektorky
  Sedmidenní intenzivní podpora pro vaši úlevu a pochopení souvislostí v energiích.
 • Osobní konzultace
  Během kurzu můžete využít osobní konzultaci ZDARMA. Konzultace bude probíhat po telefonu nebo po skypu.

Andělské učení 1

 

Speciální cena pro předvánoční rozjímání s andělskými energiemi.

S Ohledem co se děje ve světě nabízím místo 1500,-  kurz zdarma

po registraci na tomto odkazu

ZDE REGISTRACE

 

Andělské učení 2

Osobní konzultace
1500 KČ
0 Kč
Konzultace V CENĚ KURZU
Hodinová osobní konzultace přímo od lektorky Andělského online kurzu. Uvolnění opakujících se omezení jedinečnou metodou JIH® . V CENĚ KURZU
Andělské učení 2 online
3500 KČ
1500 Kč
ZA CELÝ KURZ
Jedinečný kurz o vnímání energií, který vás naučí jak s čistými energiemi pracovat a pooci sobě i blízkým. Jasné návody jak na to.
SKRIPTA Andělské učení 2.
500 KČ
0 Kč
Skripta V CENĚ KURZU
11 andělských atributů pro rozvoj vašeho života s veškerými návody jak s těmito energiemi pracovat. Vše obsaženo na 32 stranách. V CENĚ KURZU