.

.

7 denní, intenzivní online kurz

Obnovení spojení se sebou samými skrze andělské energie.

Veškeré andělské energie předávané na tomto online kurzu byli staženy čistým channelingem autorkou projektu Jarkou Matuškovou. Díky čistému stažení informací si kurz zachovává svou nadčasvost již přes 10 let.

20 andělských energií ve spojení s metodou JIH®️ (jasnými principy práce se sebou samými) obnoví vaše vnímání a cítění, navrátí vám vaši hodnotu a naučí vás krok za krokem pracovat se svou energií tak, aby ste si dokázali pomoci i sami.

Pusťte do svého života andělské energie a zažijte opravdovou lehkost žití v reálném životě. 7 denní online kurz Andělského a archandělského učení vám ukáže jak pracovat s andělskými aspekty v realitě vašeho života a nepřipadat si jako blázni, když věříte v tyto kouzelné energie. Propojení andělů a běžného života nebylo nikdy tak jasné a koplexní tak jak to zažijete v tomto kurzu.

Tento intenzivní online kurz zvládne každý, je uzpůsobem tak, aby jste jej zvládali v souladu s každodenností vašeho života. Ať už chodíte do práce, máte dovolenou nebo se staráte o děti, online kurz budete mít k dispozici vždy v čase, který vám vyhovuje. Nic vám neuteče, nic nepropásnete. Po celou dobu kurzu máte navíc podporu lektorky a všech úřastníků v uzavřené facebookové skupině.

Pojďte zakusit sílu andělských energií, sílu pravdy a lásky ve vašem životě. 

Andělské a archandělské učení

Autorský projekt Jarky Matuškové, který vznikl čistým stažením
informací ze zdroje v roce 2011.

Tento projekt je koncipován do dvou na sebe navazujících kurzu, Andělské učení 1Andělské učení 2. Během těchto dvou kurzů je vám předáno 20 andělských energií či vlastností pro rozpomenutí se toho kým skutečně jste. Díky přímému channelingu, kterým bylo andělské učení sepsáno je celý kurz nesmírně nadčasový svou pravdivostí a silou informací, kterou v sobě každá andělská energie nese.

K andělskému učení se přidala po několika letech také podpora terapeutické metody JIH®️. Metoda JIH®️ dává andělskému učení jasné informace pro ty, kdo chtěji vědomě utvářet svůj život a stát se tak Vědomými tvůrci vlastní reality. Metoda JIH®️ pomáhá přijmou do vašeho života nenjen energii Andělů, ale také energii Boha a svět zázraků. Metoda JIH®️ svou jemností, jednoduchostí a účinností uvolňuje veškeré překážky a iluze, které jsme si my lidé ve svém srdci či mysli vystavěly a uvěřili jim.

Andělské a archandělské učení vás navede na cestu k sobě samým, otevře srdce, a vy tak můžete ve svém životě přivítat klid, radost a uvolnění.

Andělské učení 1

Spracování a přijetí 11 andělských energií. Učí vnímat a cítit sebe i energie kolem a především chápat souvislosti energií pomocí metody JIH®

Online kurz Andělské učení 1 začíná
3. listopadu 2022, v 10h úvodním videem.

Andělské učení 2

Přijetí 9 andělských energií pro získání vnitřní svobody, vlastní hodnoty a chuti rozvíjet tvořivost. Metoda JIH® nám pomáhá dál rozvíjet vnímání a cítění.

Online kurz Andělské učení 2 začíná
5. prosince 2022, v 10h úvodním videem.

Chci do kurzu

Andělské učení je rozděleno do dvou na sebe navazujících on-line kurzů. Tyto kurzy lze zakoupit buď jako samostatn kurzy nebo jako balíček obsahující oba dva kurzy za zvýhodněnou cenu. Vyberte si svou mariantu a rezervujte si tak místo na kurzu.

Andělské energie v podání metody JIH®️ jsou jedinečné a já se těším na vaše jedinečné energie i vaši jedinečnou osobnost.

Andělské učení 1
3600,- Kč
1800 Kč
Ušetříte 1800,-Kč
Andělské učení on-line kurz a KONZULTACE ZDARMA (v hodnotě 1800 Kč.
Andělské učení 2
2300,- Kč
1500 Kč
Ušetříte 800,- Kč
Andělské učení 2 on-line kurz navazuje na andělské učení 1. KONZULTACE ZDARMA (v hodnotě 800,-Kč)

Andělské učení, díky kterému získáte sebe.

Energie andělů a archandělů jsou v dnešní době stále aktivní, ale mnoho se o nich nemluví. Jsou považovány za energie vhodné pro ty, co s energiemi začínají. Na andělských energiích pak ulpívá energie méněcennosti, kterou jim připisuje tendence nás lidí vytvářet v energiích hierarchii.

Měla jsem tu čest seznámit se s "Andělským a archandělským učením", které je nadčasové a energeticky velmi silné. Díky energii pravdy a lásky, o kterou se učení opírá, je učení velmi silným přínosem pro všechny, kteří na sobě pracují, ať už jsou na začátku, nebo daleko ve svém osobním růstu. Energie pravdy a lásky je hlavním pilířem metody JIH®, jíž jsem spoluautorkou. Metoda JIH® zajišťuje při kurzu vysokou úroveň podpory při zpracovávání hlubokých záznamů duše v celé linii času, aniž byste museli jít do regrese,  nebo jinak emočně prožívat stará omezení.

Ráda bych tímto kurzem narovnala pověst andělských energií a ukázala, že síla těchto energií nepatří na spodní příčky. Energie pravdy a lásky je tou nejčistší energií Boha. 

Síla pravdy a lásky v andělském učení příjemně překvapí i ty nejzkušenější.

Moudrost z tohoto učení budete čerpat mnoho let. I když vaše poznání poroste, vždy najdete hluboká uvědomění v tomto učení, které je nadčasové.

Andělské učení je určeno každému,
kdo to s energiemi a vlastním rozvojem myslí vážně.

Jak on-line kurz probíhá

Andělské a archandělské učení je předáváno ve dvou návazných kurzech označených jako "Andělské učení 1 a Andělské učení 2. Nejdříve je potřebné projít jedním kurzem a poté následuje druhý kurz. Mezi kurzy je potřebné mít časový odstup alespoň jednoho měsíce. Tento čas je čas pro Vás, pro Vaše vlastní objevování souvislostí energií a zažití přijatého. 

V online kurzu Andělského učení 1  Vám bude předáno 11 andělských energií skrze 6 videí. Pro osvojení si získaných energií, pro prohloubení víry v sebe a nová propojení s andělskými energiemi budeme pracovat na Vašem vlastním vnímání a cítění. Uvolníme Vaši životní energii a Vaši schopnost víry a přijetí sebe a energií.

V online kurzu Andělského učení 2 Vám bude předáno 9 andělských energií formou videí. V dalších video záznamech a živých vstupech Vám budu předávat také informace o tom, co je metoda JIH, jak funguje a jak správně vnímat. Nebudou chybět také souvislosti energií a podpora autorky metody JIH pro Váš rychlejší návrat k sobě.

Tři základní pilíře kurzu

Videa a ZOOM vysílání pro předání andělských energií.

Předání andělských energii probíhá skrze živá vysílání, videa a ZOOM vysílání. Andělé a podpora lektorky je vám tak stále k dispozici v ze záznamu v čase, který si vy sami vyberete.

Videa vám zůstanou i další měsíc po zkončení on-line kurzu.

Uzavřená facebook skupina pro online kurz

Uzavřená skupina na facebooku umožňuje užít si online kurz s podporou celé skupiny i lektorky a nebý tak na své objevování sebe sami. Sdílení je obrovským urychlovačem pro vaše vnitřní změny mysli a postojů.

 

Podpora metodou JIH®️ skrze celý Online kurz

Metoda JIH®️ ulevuje a přináší pochopení a vlastní JO-AHA momenty do situací, kterým jste doposut nerozuměli. Metoda JIH®️ se opírá o pravdu a lásku a vnáší její jasné proncipy do vašeho běžného života v jednoduchosti a lehkosti

Online kurzem vás provede zkušená lektorka a terapeutka metody JIH® Hanka Mokrá, která má letité zkušenosti s fungováním energií, s naciťováním a předáváním veškerých zákonitostí v energiích. Získáte veškeré návody pro práci s energiemi pro možnost pracovat na sobě i doma a nebudete tak závislí na někom nebo něčem z vnějšku.

 

Co na kurzu získáte?

Zjistíte základní informace o tom, jak energie opravdu fungují a jak s nimi pracovat. Poznáte 11 hlavních atributů božských vlastností vložených do andělských energií, které vám budou předány. Naučíte se systém energií přijmout a včlenit do každodenního života v té největší jednoduchosti a lehkosti. 

Skripta andělského
a archandělského učení.

V ceně kurzu jsou skripta se všemi 11 anděly, které vám budou na kurzu předány. Díky nim se budete moci
k jednotlivých atributům andělů kdykoliv vracet.

 • Podpora lektorky během kurzu
  Získáte intenzivní podporu lektorky během celého online kurzu v uzavřené skupině na facebooku.
 • Podpora po kurzu
  Po 7 dnech kurzu vám podpora lektorky zůstává v uzavřené skupině. Nebudete na poznávání energií a vlastního cítění a vnímání sami.
 • Osobní konzultace ZDARMA
  V ceně kurzu máte také jednu osobní konzultaci s lektorkou pro narovnání energií a úlevu od opakujících se omezení.
 • Obnovení vnímání energií
  V oblasti energií je nejdůležitější schopností vnímání a cítění, které společně uvolníme a obnovíme vaši pravou podstatu. Jedině tak si budete v práci s energií jistější a vnímavější.
 • Schopnost klíčování energií
  Na kurzu vás naučím nejen energie vnímat a cítit, ale také rozklíčovat dané nepohodlí a schopnost tato omezení zrušit jednou pro vždy v celé linii času. K tomu nám bude nápomocná metoda JIH®, o kterou se Andělské učení opírá.
 • Uvolnění energií v celé linii času
  Při práci s čistou energií andělů uvolňujeme omezení duše, těla, mysli v celé linii času. Takový dosah toto učení a metoda JIH® má. Získáte přesné návody, jak na to.
 • Život ve vlastních rukou
  Díky obnovenému vnímání energií a přijetí andělských schopností získáte v sobě zpět svou jistotu v rozhodování ve svém životě. Stanete se tak nezávislými jedinci schopnými stát za svými sny a cíly a naplňovat je.
 • Nejste na život sami - DÁREK PRO VÁS
  I přes svou soběstačnost po kurzu, získáte na facebookové skupině stejně laděné přátele, se kterými můžete sdílet své zkušenosti při práci s nejčistšími energiemi - energiemi andělů. Stejně tak vám zůstane moje vlastní podpora pro možnost konzultace i po kurzu. Je to darek pro vás, pro prohlubování vaší vlastní jistoty v sebe a svou nezávislost.
 • Učební materiály
  Videa, cvičení a návody získané během kurzu vám budou kdykoliv k dispozici i po ukončení kurzu. Vše najdete v uzavřené skupince na facebooku, do které budete přidáni po přihlášení do kurzu.

Zvu vás na nevšední online kurz s andělskými energiemi, který učí pracovat s čistými energiemi pravdy a lásky. Andělské učení 1 a 2 metodou JIH® je tím, co vám dá jistotu v sebe, víru ve vaši intuici, vaše cítění, rozklíčování vlastních omezení a předevších jejich vyčištění.

Naučíte se pracovat s energiemi tak, abyste dokázali sami sobě pomoci, ulevit a získat vlastní JO-AHA pro vnitřní růst.

Jde o jedinečný, velmi intenzivní kurz, který pracuje s energiemi online.
Díky přítomnosti unikátní metody pro práci s energiemi, metody JIH®, neztrácí energie na síle. Naopak  pocítíte sílu energií o to intenzivněji. Naučí vás to důvěřovat tomu, co cítíte. Jistotu ve vlastní cítění vám budu pomáhat postupně budovat krok za krokem v tomto kurzu.

 

Termíny kurzů

7 denní online kurzy

Andělské učení 1 online

11 andělských energií pro váš život plný zázraků.
Online kurz Andělské učení 1 začíná
24. - 30.1. 2022, v 10h úvodním videem.

Andělské učení 2 online

9 andělských energií pro váš život plný zázraků.
Online kurz Andělské učení 2 začíná
21. - 27.1. 2022, v 10h úvodním videem.

Cena kurzů

Co je v ceně kurzu:

 • Skripta andělského učení 1 a 2
  Získáte skripta pro andělské učení v rozsahu 32 stran, která nesou přesný popis 11 andělských energií pro vaši osobní práci na sobě.
 • Práce lektorky
  Sedmidenní intenzivní podpora pro vaši úlevu a pochopení souvislostí v energiích.
 • Osobní konzultace
  Během kurzu můžete využít osobní konzultaci ZDARMA. Konzultace bude probíhat po telefonu nebo po skypu.

Cena andělského učení 

Andělské učení je rozděleno do dvou na sebe navazujících on-line kurzů. Tyto kurzy lze zakoupit buď jako samostatn kurzy nebo jako balíček obsahující oba dva kurzy za zvýhodněnou cenu. Vyberte si svou mariantu a rezervujte si tak místo na kurzu.

Andělské energie v podání metody JIH®️ jsou jedinečné a já se těším na vaše jedinečné energie i vaši jedinečnou osobnost.

Andělské učení 1
2300,- Kč
1500 Kč
Ušetříte 800,-Kč
Andělské učení on-line kurz a KONZULTACE ZDARMA (v hodnotě 800 Kč.
Andělské učení 2
2300,- Kč
1500 Kč
Ušetříte 800,- Kč
Andělské učení 2 on-line kurz navazuje na andělské učení 1. KONZULTACE ZDARMA (v hodnotě 800,-Kč)