.

.

Osm týdnů pro váš život

s podporou autorek metody JIH®

Jarka Matušková & Hanka Mokrá

 

PROJDĚTE S NÁMI OSOBNÍ ZMĚNOU V TÉ NEJVĚTŠÍ JEDNODUCHOSTI.

15 let zkušeností předáváme během 8 týdnů.

Potkaly jsem se před 10 lety. V té době jsme byly obě hotovými osobnostmi s vlastními dovednostmi a zaměřením. Já jsem do společného tvoření přinesla dovednosti vnímání a cítění a široký vhled do vnímání souvislostí energií těla fyzického i čistého vědomí, které jsem v sobě ukotvila díky kraniosakrání biodynamice. Mojí doménou je vnímání a cítění a umění obnovit zdraví na všech úrovních života. Jaruška Matušková do naší spolupráci přidala své jedinečné schopnosti práce v celé linii času díky metodě SRT, které rozvinula do čistého stahování informací z širokého vědění a vědomí. Její doménou je předávání čistého vědění a schopnost rychlého obnovení tvořivé energie ve všech oblastech života.

Díky našim zkušenostem dokážeme tyto schopnosti a dovednosti předávat v jasných krocích, návodech pro obnovení života, zdraví a tvořivosti každého jediného člověka.

Naše společné kroky vedly k postupnému zjednodušení naší práce. V roce 2014 získala naše metoda svůj jasný název: "Metoda JIH - Jasné Informace Hned emočním naciťováním". Od roku 2017 má metoda JIH svou ochrannou známku a punc jedinečnosti, za který jsme vděčné a patřičně pyšné. Metodu JIH® jsme do dnešního dne předaly 30 životním koučům metody JIH®, pro možnost šíření této jedinečné metody mezi více lidí.

Osmkrát lepší život

 Osm témat, které ovlivňují kvalitu života. Osm týdnů, ve kterých najdete důvody toho, co žijete, ale také získáte možnost vzít vlastní život do svých rukou a ladit se na to, co ve vašem životě chcete žít. 

1. Peníze

Peníze mají v oblasti peněz mnoho špatných nálepek. Vůči penězům jsme si vytvořili mnohé postoje a dogmata. Peníze kazí člověka, nikdy jich nemůžu mít dost nebo já jsem skromná, já nic nepotřebuji... A mnohé další. Mnoho názorů přisuzuje penězům špatnou energii. My se budeme věnovat této energii dlouho, aby se energie uvolnila a proudila tak, jak má a ze všech možných zdrojů.

2. Práce

Téma práce je velmi důležité. Trávíme v ní mnoho hodin a investujeme do ní spoustu své energie. Energie práce je vyjádřením naší kreativity, našich darů. V práci očekáváme ocenění, úspěch i sebevyjádření. I zde budeme bořit omezení, která jsme nasbíraly ve svém životě. Např. že se musíme obětovat, zavděčit, nemůžeme mít práci svých snů nebo se musíme spokojit s jakoukoliv prací kvůli penězům. Uvolníme vaši energii, aby jste našli sebe, co vás baví a mohli jste si plnit své sny i v této oblasti a nemuseli jste se udřít či ztrácet svou životní energii.

3. Vztahy

Vztahy v našem životě jsou velmi důležité. Zažíváme je všude kolem sebe. Vztah partnerský, rodinný, rodičovský, zaměstnanecký, přátelský atd. Toužíme se ve vztacích cítit krásně, milovaní, oceňovaní a chceme zažívat soulad a lásku. Tato oblast si zaslouží také naši velkou pozornost, abychom v nich mohli žít to krásné. Jak na to? Naučíme vás otevřené komunikaci, čistému vyjádření toho, co chcete a toho co nechcete. Čistá komunikace je lékem na vztahy, naučíme vás, jak na to. 

4. Rodina

Rodina je základ života, jak praví životní moudro. Většinou po ní toužíme a snažíme se jí za každou cenu udržet. Rozpoznat, kdy je v pořádku se postavit za sebe, kdy ustoupit a neobětovat se pro druhé, je školou našeho života. Je důležité znát i čas, kdy je dobré odejít a neposilovat pocity selhání, utrpení, nesebehodnoty. Chceme vás podpořit ke zdravým láskyplným vztahům.

5. Zdraví

Vnímat zdraví ve všech součástech vašeho života je naším společným úkolem pro tento čas. Obnovit vidění zdraví v jeho skutečné podobě je něco, co vás naučíme znát a žít. Nemoc už nemá šanci, není potřebná. Přijetí pomoci i v oblasti zdraví je důležité. Propojení lékařské vědy s úlevou v energiích je darem pro nás všechny. Jedna bez druhé nemají takovou sílu. Jak vnímáte své tělo? Líbíte se sami sobě? A co vaše přirozená štíhlost? Vaše tělo jako největší parťák pro vaše vnímání a cítění.

6. Láska

Láska je v našem životě velmi důležitou veličinou. Všichni po ní toužíme, chceme milovat a být milováni. Milovat sebe, svou práci, svůj život, peníze, vše je důležitou součástí nás samotných. Dogmata o lásce, co je přípustné a možné a co už ne, zrušíme jednou pro vždy novými uvědoměními nových možností.

7. Komunikace

Komunikace je důležitou veličinou pro náš život. Bez komunikace nemáme informace, nemůžeme se rozvíjet a vše umírá. Vztahy, talenty, sny atd. Naučíme vás komunikovat beze strachu, co se stane, když se postavím za sebe, jestli to ostatní přijmou nebo jak na to ostatní budou reagovat? Čistá komunikace je darem darů, uzdravuje, uvolňuje energii, otevírá srdce, nechává proudit inspiraci. Těšíme se na sdílení s vámi.

8. Vzájemnost

Vše spolu souvisí. Proto poslední týden budeme věnovat ještě hlubšímu propojení souvislostí všech oblastí mezi sebou. Uvolníme strach ze života a potřebu mít a držet kontrolu nad vším a všemi. Je to čas pro pochopení, pro integraci všeho do života. Čas pro společné sdílení naší společné cesty.

Chceme, aby vás život zase bavil.

K životu neodmyslitelně patří radost, nadšení a naplnění.

Chceme vám vrátit chuť do života a ukázat vám, že jej lze žít v opravdové radosti a nejen v čekání na zázrak.
Strach, dogmata, navyklé vzorce chování, posuzování a hodnocení sebe, ostatních i života, jsou normální součástí lidského života tak, jak jsme se je naučili žít. 
V sobě, ve své boží podstatě víme, že život chceme žít jinak a zažívat jiné emoce než strach.

I my ve svém životě mnohdy čekaly, že se něco stane bez nás, že nás Bůh spasí nebo zaklepe na rameno a řekne: "Už můžeš. Už jsi byla dlouho hodná holka a zasloužíš si žít bez překážek a bolestí: "Pochopily jsme, že život je o nás, o vnímání a cítění vnitřních nepohodlí, která jsou směrovkou na naší cestě, pro možnost volby toho, co chceme. 

Nikdo z nás nedostal návod na život? 
Přesto pro vás máme účinné návody, které vás nasměrují a urychlí vaši cestu. Těmi správnými urychlovači jsou vám vnímání a cítění a životní zkoušky. Naučíme vás, jak brát všechny životní kotrmelce jako vývoj vaší osobnosti. Dáme vám jasné návody, jak se sebou pracovat a jak se opřít o své cítění. Život pak získá zase smysl a jasný směr. A to si zaslouží každý z vás.

 

Naučíme vás vnímat vaši boží podstatu.

Ukážeme vám vaše dary, a jak je rozvíjet.

Strach, jeho veškeré formy, iluze a konstrukty mysli zná každý z nás. Tyto energie nám už mnohokrát zkomplikovaly život. Je čas změnit směrování naší pozornosti.

Vnímání vlastní boží podstaty je důležitou dovedností každého z nás. Energie boží podstaty zná vše, je lehká, neomezuje, nemanipuluje. Boží podstata je naší přirozenou součástí, není potřeba se o ni nijak zasloužit ani snažit. Jediné, co potřebujete, je naučit se směřovat pozornost právě do ní, do energie lehkosti, jednoduchosti a toho, co chceme, ne toho, co nechceme.
Ve své boží podstatě už vše víte, víte, co máte v každé situaci dělat. Boží podstata vás udržuje v přítomnosti. Není potřebné se tedy vracet do minulosti či obracet do budoucnosti. Vaše boží podstata má mnoho darů a talentů a čeká na vaše jedinečné sebevyjádření. 

Pomůžeme vám se vrátit se do vaší boží přirozenosti, najdeme spolu vaše dary i talenty a naučíme vás je rozvíjet vaší vlastní vírou a aktivitou bez potřeb opírat se o energie strachu.

 

Naučíte se přijmout své tělo.

Poznáte své tělo. Přijmete jej jako parťáka, ne toho, kdo neustále selhává, tloustne a stárne. Získáte zpět svou životní energii a zažijete pocit úlevy.

Poznáte svou duši.

Poznáte sebe, své přirozené reakce, své dary a talenty a také vám je pomůžeme dát do života. Vaše sebevyjádření se stane vaší realitou.

Získáte dar vědomí a vědění.

Přirozenost vědomého života se stane vaším darem pro život. Aktivujeme vaše vědění, vaši přirozenou moudrost.

Přijmete do života celek.

Vědomým přijetím všech vašich součástí pro vás bude velmi přirozené žít vědomý fyzický život bez potřeby z něj uniknout. Láska k životu je vaší součástí.

Pokud chceš v životě cokoliv změnit,

je potřebné nejdříve

změnit své myšlení.

Mysl je skutečným hybatelem našeho života. Umí tvořit světy, ale také je bořit. Je na nás, kam své myšlenky směrujeme, jestli do života a tvoření nebo do zastavení a destrukce.

Naučíme vás myšlenky přirozeně vnímat, nevypínat je a být tvůrci svého života.

Proč se vám chceme věnovat?

Sami víme, jak je život krásný a chceme toto umění vnímat život jako dar předávat dál

Každý z vás si zaslouží být šťastný, spokojený a úspěšný.
Chceme být vašimi průvodci na cestě, abyste na život nebyli sami a současně chceme, abyste si v životě pak dokázali pomoci i sami.

Pomohly jsme na naší cestě už stovkám lidí - od bolestí, utrpení, pocitů marnosti, dostat se z bezvýchodných situací a to ve všech oblastech života. Není oblast, kde bychom nedokázaly pomoci.
Chceme vám pomoci udělat svá vlastní pochopení, která vám pomohou posunout se ve vašem životě dál a opustit své naučené postoje, kterými stojíte sami proti sobě. Podpoříme i vaše tělo k jeho přirozenému propojení s boží podstatou či životní energií, aby jste mohli využívat přirozeného, neomezeného zdroje své životní energie. Vaše tělo se bude mnohem rychleji regenerovat, stabilizovat i navracet do přirozené váhy. Najdeme spolu vaše dary a vlohy a pomůžeme vám je rozvíjet. Vaše vztahy se zjednoduší, uvolní a obnoví díky čisté komunikaci, které vás naučíme.

OSM TÝDNŮ PRO ŽIVOT je 8 týdnů pro obnovení vaší víry v sebe, své sebehodnoty a vědomí, že můžete v životě opravdu vše a pokud se pro cokoliv rozhodnete, že toho také dosáhnete. 
Díky metodě JIH® budeme dávat do souvislostí veškeré kroky ve vašem životě. Díky narovnání energií získáte hluboký nezaujatý vhled do všech situací, které se vám vrací, tíží vás nebo si s nimi nevíte rady.

Osm týdnů s autorkami metody JIH vás opět vrátí do hry vašeho vlastního života. Ucítíte lehkost, úlevu, radost, vaše tělo se obrodí do vitality a výše vědomí zažije ten úlevný pocit: "Já můžu cokoliv, nemám žádná omezení".

Naučíte se sami pracovat s vlastními pocity, energiemi, pojmenovat je a narovnat do souladu se sebou samými.
Těšíme se na společnou cestu.

 

Jak poznáte, jestli je tato cesta pro vás ta správná.

Nedívíme se vaší otázce. I my jsme prošly mnoha kurzy a mnohokrát měly pocit, že naše investice byla vyšší, než náš zisk. Víme, co je pro vás připraveno a pokud ve vašem životě hledáte řešení na níže uvedené body, jste tu správně.

 • komunikace v partnerském vztahu
 • výchova dětí
 • hojnost peněz a všeho, co v životě potřebujete
 • vlastní hodnota
 • úspěch v práci
 • budování úspěšné firmy
 • zdravý postoj k tělu
 • zdraví
 • postoj k životu

  Našli jste oblast, ve které potřebujete najít lepší pocit a řešení? Je skvělé, že můžeme společně objevit úlevu a řešení.

 

Pokládáte si otázky typu

 

 • Zvládnu tempo kurzu?
  Online kurz "Osm týdnů pro život" je intenzivním kurzem. Díky metodě JIH® a profesionálnímu vedení obou autorek je kurz pro každého velmi dobře zvládnutelný. Výuková videa, živé vstupy vám zůstávají ve facebookové skupině a můžete se k nim kdykoliv vracet.
 • Nemám zkušenosti s metodou JIH®.
  Není nutné mít zkušenosti s metodou JIH® před vstupem do kurzu. Metoda JIH® je velmi jednoduchá a rychlá na učení se jejím základům. Ihned ji aplikujete do života a vidíte okamžité výsledky.
 • Co když vypadnu na jeden týden?
  V životě se může stát cokoliv a naše podpora je tu pro vás, i když životní okolnosti přinesou cokoliv. V kurzu můžete pokračovat svým tempem a kdykoliv požádat o osobní konzultaci či extra podporu, kterou máte v ceně kurzu.
 • Budu umět použít metodu JIH®?
  Metoda JIH® má jasné zákonitosti, které se snadno naučíte. Jediné, co k tomu potřebujete, je vaše cítění a vnímání, které je vaší součástí. S námi se naučíte tomuto cítění věřit. Není se čeho bát, máte nás v zádech. Nejste na to sami.

Potřebuji speciální schopnosti nebo přípravu?

Jediné, co potřebujete, je být rozhodnutí měnit svůj život. Vše potřebné už v sobě máte. Vše další budeme společně rozvíjet pro váš životní úspěch. Umíme vás dostat do kondice fyzické, psychické i mentální. Jsme tu pro to, abychom vám vše potřebné předaly a naučily.
Na vás je učit se být aktivní, mít zájem a chtít od života víc.

Tato cesta je připravena pro ty, kteří

 • Chtějí vědomě tvořit vlastní realitu.
 • Nechtějí být obětí.
 • Chtějí zažívat radost.
 • Chtějí objevovat vlastní hodnotu.
 • Žít lepší a krásnější život.
 • Chtějí znát důvody nepohodlí a umět s nimi i sami pracovat.
 • Ví, že život je podaná ruka k nim samotným.

Začínáme 
3. února 2020