fbpx

Škola pro budoucí životní kouče metody J.I.H®

staňte se profesionály metody J.I.H®


Metoda J.I.H® má registrovanou ochrannou známku

V květnu 2015 jsme úspěšně podali žádost na registraci ochranné známky pro naši metodu J.I.H ®. Následovalo dlouhé období nekonečného čekání, které ale mělo příjemný konec. 30. 3. 2016 přišlo "Osvědčení o zápisu ochranné známky metody J.I.H®". Tento pro nás tak významný dokument přišel obyčejnou poštou v papírové obálce, a div nevypadl, jak jeho větší polovina visela ze schránky ven. Ne pro všechny byl tento dokument tak důležitý! :o)

Jsme velmi vděčné za tento významný bod v našich soukromých dějinách. Naše dlouholetá práce tak získává ten správný punc a my máme upřímnou radost.

Co je metoda J.I.H ® a jak vznikla?

 • metoda J.I.H ®  = Jasné Informace Hned emočním naciťováním  

Metoda J.I.H vznikla propojením zkušeností tří žen, Jarka Matušková, Irenka  BrejchováHanka Mokrá. Každá z nás si prošla svými zkušenostmi, vlastním duchovním vývojem a měla svou vlastní techniku pro svůj rozvoj. Já jsem prošla tříletým výcvikem v kraniosakrální biodynamice pod švýcarským institutem "International Institut for craniosacral Balancing". Jaruška prošla kurzem SRT - se schopností pracovat s minulými životy a rozklíčovávat průběhové souvislosti. Irenka získala znalosti a dovednosti díky Kineziologii One Brain.

Nejdříve jsem se setkala s Jaruškou v roce 2010. Přišla jsem k ní na terapii. Už při tomto prvním setkání jsme věděly, že jsme si velmi blízké, a když mi Jaruška nabídla spolupráci v čerstvě založeném Centru obnovy životní harmonie, bez váhání jsem nabídku přijala. Od našeho prvního setkání uběhlo již 9 let a naše přátelství a spolupráce se stále rozvíjí a prohlubuje.

V roce 2014 jsem se seznámila s Irenkou, která začala chodit k Jarušce do Školy života I. Irenka se plynule zapojila do již zaběhnuté spolupráce a dnes je naší nedílnou součástí, naší kamarádkou a kolegyní.

Propojily jsme naše zkušenosti z vlastní dlouholeté terapeutické praxe a byly jedna druhé podporou při řešení vlastních životních nepohodlí. Na základě naší vzájemné každodenní komunikace a potřeby hledat a porozumět daným nepohodlím vznikla naše jedinečná metoda J.I.H ®.

Metoda J.I.H ® se stala pilířem našeho života i všech našich projektů. Každá z nás má své vlastní projekty, každá z nás si zachovala svou vlastní jedinečnost.

Kdo vás provede výukou metody J.I.H ®?

hanka_web_3

Hanka Mokrá

Autorka projektů: Cvičení přirozeností těla a mysli (CPT-M), Výuka lektorů CPT-M, Intuitivní kreslení I a II. Projekty jsou založeny na metodě J.I.H ®

On-line kurzu: Cvičení CPT-M

Zlatá ředitelka TianDe ČR.

jaruska_2_web_jih

Jarka Matušková

Zakladatelka fitrmy FRELI, s.r.o.

Autorka projektů: Škola života - škola lidství a hojnosti I a II, Automatická kresba diagnostická, Kreslení pravou a levou mozkovou hemisférou metodou J.I.H®, Andělské a Archandělské učení I a II, Vědomé tvoření vlastní reality, Jak si splnit své sny

On-line kurzů: Jak mít peníze, Život podle mého gusta.

Rubínová ředitelka TianDe ČR.

Škola pro budoucí terapeuty má za sebou tři ročníky.

 1. 2015 - 2016    proběhl první ročník školy životních koučů metody J.I.H ®
 2. 2016 - 2017   proběhl druhý ročník školy životních koučů metody J.I.H ®
 3. 2017 - 2018   proběhl třetí ročník školy životních koučů metody J.I.H ®

V průběhu těchto tří ročníků získala Metoda J.I.H ® 30 nových životních koučů, jejich jména a zkušenosti naleznete na stránkách metody J.I.H ®.

Životní kouči byli postupně vedení k poznání sebe, své jedinečnosti a své hodnotě. Učili se sebou cítit, vnímat a pojmenovávat pocity, omezení, nepohodlí, a také tato nepohodlí odstranit. V průběhu celého roku se obnovovala jejich prosperita ve všech oblastech života - ve zdraví, ve vztazích, v pracovních oblastech, v penězích, ve vlastním tvoření a sebevyjádření a dalších.

Jedině skrze vlastní zkušenosti odžitého jsou nyní schopni pomoci druhým, ve všech oblastech života, na hluboké úrovni.

 

Jak výukový rok metody J.I.H® vypadá a jak probíhá?

Výuka metody J.I.H® je rozdělena do čtyř bloků po čtyřech dnech. Každý čtyřden je veden k jednomu z těchto témat: tělo, mysl, duše, celek. Tyto bloky jsou koncipovány vždy jednou za tři měsíce, a jsou doplněny čtyřmi workshopy na daná témata. Jako podpora pro možnost komunikace je vytvořena skupina v aplikaci Messenger.

K výukové cestě patří následující povinnosti:

 • 8 terapií u lektorek
 • 30 terapií sami mezi sebou navzájem

V mezidobí jsou zadávány úkoly pro pochopení získaných dovedností se zaměřením na témata výuky. 

Zapomeňte, že jste na to sami!

Skupina je vedena k vzájemné komunikaci, podpoře a sdílení.  Učíme vás být otevření, bez potřeb rivality a izolace. Dbáme na to, abyste byli skutečně sami sebou, podporujeme váš osobitý projev.

Ani my před vámi nic neskrýváme a na nic si nehrajeme. Nejsme pro vás mistrem nebo guruem. Jsme vašimi kolegy na cestě poznání. Své vědomosti, poznání předáváme skrze vlastní odžité situace. S naší podporou máte možnost komunikovat také s lidmi, kteří se již terapeuty metody J.I.H® stali, a získat tak ještě další možné zkušenosti navíc.

Co získáte absolvováním jednoletého kurzu pro budoucí terapeuty?

Získáte především sami sebe ve své hodnotě a jistotě. Získáte znalosti v oblasti života a energií, naučíte se vnímat jemné nuance pocitů a budete umět pracovat a pomáhat v energiích na stabilním základu pravdy a lásky.

Vše, co umíme, vám předáme pro vaše další pochopení a rozvoj.

 

Získáte certifikát metody J.I.H®

Prezentaci na stránkách metodajih.cz

Možnost založit si svou frenčízu firmy Freli, s.r.o., 
která bude uvedena na našich stránkách metodajih.cz

Co metoda J.I.H® umí a jaké má praktické uplatnění?

Neexistuje oblast života, ve které není možno využít tuto metodu. Máme obrovské zkušenosti v oblasti zdraví, vztahů, seberozvoje, v pracovní oblasti, v obnovení prosperity. 

Pomoc je obrovsky rychlá a účinná, aplikovatelná v osobním setkání i v pomoci na dálku, díky telefonu a internetu. Je možné pomoci i skrze žádost druhé osoby, za předpokladu, že jsou nějak provázány vztahem. Dětem pomáháme skrze rodiče, prarodičům skrze děti. 

Urovnání vztahů na pracovišti,  při pracovních jednání,  při soudních sporech. Vše se ladí do pravdy a lásky, pro nejvyšší prosperitu všech účastníků.

Zkušenosti životních koučů, kteří prošli ročním kurzem metody J.I.H®

Během studia jsem pochopila a uvědomila si, že stále posouvám hranice. Zpočátku jsem byla přesvědčená, že to, co umí Jaruška a Hanička, je pro mě nedostupné. Přitom opak byl pravdou, každým dnem a týdnem jsem zjišťovala, že žiju svůj život ve stále větší lehkosti. Zvládám tolik věcí, které jsem vždycky chtěla dělat, ale prostě na ně nebyl čas. Tvořím, a to v lehkosti, a vznikají opravdu nádherné věci. Děkuji za šanci a příležitost žít, tvořit a pomáhat těm, co chtějí vylézt z vlastní ulity.

Ing. Simona Vrabcová

Metoda JIH je pro mě úžasnou možností změnit vše, co je v životě nefunkční, pokažené, bolestivé a nepotřebné. Je to způsob, jak změnit svůj pohled na celý život, názory a dění kolem nás, a žít vysněný život. Je to jako znovu se narodit a žít život plný hojnosti, radosti a lásky. A nejkrásnější na ní je, že je skutečně pro každého z nás :)

Kateřina Guthová

Ukázkové workshopy pro budoucí životní kouče

Chceme vás poznat a chceme, abyste poznali vy nás, proto jsme pro vás připravily

Úvodní workshop budoucí životní kouče

 Termíny
Plánuje pro vás dva termíny na září 2019

 

Cena workshopu je 2000,-Kč  

Naše roční cesta je postavena na smluvních podmínkách,

které získáte při prvním čtyřdnu.

Vše je podloženo právní smlouvou a zaštítěno

firmou FRELI, s.r.o.

Termíny kurzů pro budoucí životní kouče

Kurz skupina 1 

Kurz pro vás připravujeme od září 2019

Kurz skupina 2

Kurz pro vás připravujeme od září 2019

Předáme vám veškeré naše zkušenosti, znalosti, které jsou naší součástí, a které používáme ve své vlastní praxi a svém vlastním životě. Nic netajíme, předáváme CELEK!

Cenové rozložení kurzu

Tento roční kurz je cenově rozvržen následovně:

 • Záloha na vstup do kurzu: 7.000,-Kč
 • První čtyřden kurzu: 7.000,-Kč
 • Každý další čtyřden: 14.000,-Kč
 • Workshop: 2.000,-Kč
 • Terapie u lektorky: 1.500,-
 • Závěrečný den: 2.000,-Kč

Vyhrazujeme si právo vyhlásit aktuální workshop podle potřeb skupiny a potřeby předat aktuálně nové zkušenosti, a to v cenové relaci uvedené výše.