.

 

 

Staňte se profesionály metody J.I.H®

Intenzivní on-line škola pro Životní kouče metody J.I.H®


Metoda J.I.H® má registrovanou ochrannou známku

V květnu 2015 jsme úspěšně podali žádost na registraci ochranné známky pro naši metodu J.I.H ®. Následovalo dlouhé období nekonečného čekání, které ale mělo příjemný konec. 30. 3. 2016 přišlo "Osvědčení o zápisu ochranné známky metody J.I.H®". Tento pro nás tak významný dokument přišel obyčejnou poštou v papírové obálce, a div nevypadl, jak jeho větší polovina visela ze schránky ven. Ne pro všechny byl tento dokument tak důležitý! :o)

Jsme velmi vděčné za tento významný bod v našich soukromých dějinách. Naše dlouholetá práce tak získává ten správný punc a my máme upřímnou radost.

Co je metoda J.I.H ® a jak vznikla?

 • metoda J.I.H ®  = Jasné Informace Hned emočním naciťováním  

Metoda J.I.H vznikla propojením zkušeností tří žen, Jarka Matušková, Irenka  BrejchováHanka Mokrá. Každá z nás si prošla svými zkušenostmi, vlastním duchovním vývojem a měla svou vlastní techniku pro svůj rozvoj. Já jsem prošla tříletým výcvikem v Kraniosakrální biodynamice pod švýcarským institutem "International Institut for craniosacral Balancing". Jaruška prošla kurzem SRT - se schopností pracovat s minulými životy a rozklíčovávat průběhové souvislosti. Irenka získala znalosti a dovednosti díky Kineziologii One Brain.

Nejdříve jsem se setkala s Jaruškou v roce 2010. Přišla jsem k ní na terapii. Už při tomto prvním setkání jsme věděly, že jsme si velmi blízké, a když mi Jaruška nabídla spolupráci v čerstvě založeném Centru obnovy životní harmonie, bez váhání jsem nabídku přijala. Od našeho prvního setkání uběhlo již 9 let a naše přátelství a spolupráce se stále rozvíjí a prohlubuje.

V roce 2014 jsem se seznámila s Irenkou, která začala chodit k Jarušce do Školy života I. Irenka se plynule zapojila do již zaběhnuté spolupráce a dnes je naší nedílnou součástí, naší kamarádkou a kolegyní.

Propojily jsme naše zkušenosti z vlastní dlouholeté terapeutické praxe a byly jedna druhé podporou při řešení vlastních životních nepohodlí. Na základě naší vzájemné každodenní komunikace a potřeby hledat a porozumět daným nepohodlím vznikla naše jedinečná metoda J.I.H ®.

Metoda J.I.H ® se stala pilířem našeho života i všech našich projektů. Každá z nás má své vlastní projekty, každá z nás si zachovala svou vlastní jedinečnost.

Kdo vás provede výukou metody J.I.H ®?

hanka_web_3

Hanka Mokrá

Autorka projektů: Cvičení přirozeností těla a mysli (CPT-M), Výuka lektorů CPT-M, Intuitivní kreslení I a II. Projekty jsou založeny na metodě J.I.H ®

On-line kurzu: Cvičení CPT-M

Zlatá ředitelka TianDe ČR.

jaruska_2_web_jih

Jarka Matušková

Zakladatelka fitrmy FRELI, s.r.o.

Autorka projektů: Škola života - škola lidství a hojnosti I a II, Automatická kresba diagnostická, Kreslení pravou a levou mozkovou hemisférou metodou J.I.H®, Andělské a Archandělské učení I a II, Vědomé tvoření vlastní reality, Jak si splnit své sny

On-line kurzů: Jak mít peníze, Život podle mého gusta.

Rubínová ředitelka TianDe ČR.

Intenzivní on-line škola pro Životní kouče metodou JIH,

má za sebou tři ročníky.

 1. 2015 - 2016    proběhl první ročník školy životních koučů metody J.I.H ®
 2. 2016 - 2017   proběhl druhý ročník školy životních koučů metody J.I.H ®
 3. 2017 - 2018   proběhl třetí ročník školy životních koučů metody J.I.H ®

V průběhu těchto tří ročníků získala Metoda J.I.H ® 30 nových životních koučů, jejich jména a zkušenosti naleznete na stránkách metody J.I.H ®.

Životní kouči byli postupně vedení k poznání sebe, své jedinečnosti a své hodnotě. Učili se sebou cítit, vnímat a pojmenovávat pocity, omezení, nepohodlí, a také tato nepohodlí odstranit. V průběhu celého roku se obnovovala jejich prosperita ve všech oblastech života - ve zdraví, ve vztazích, v pracovních oblastech, v penězích, ve vlastním tvoření a sebevyjádření a dalších.

Jedině skrze vlastní zkušenosti odžitého jsou nyní schopni pomoci druhým, ve všech oblastech života, na hluboké úrovni.

 

Jak výukový rok metody J.I.H® vypadá a jak probíhá?

Život se mění a neustále vyvíjí a tak se posouvá i kvalita a forma výuky lektorského zaměření na  metodu JIH®. 

V dnešní uspěchané a velmi časově náročné době jsme velmi rády přistoupily na mnohem aktivnější a časově svobodnější verzi výuky. Zvolily jsem s Haničkou pro Vás desetiměsíční velmi intenzivní on-line formu předávání terapeutské metody JIH®.

Čeká Vás deset měsíců v uzavřené Facebookové skupině, ve které se budeme pravidelně setkávát ve formě videí, živých vstupů, hlasových nahrávek a textových podkladů.

Čtyři hlavní témata budou rozdělena do 6-ti týdenních bloků,
ve kterých Vás povedeme den za dnem postupných hápáním nových impulsů. Projdete mnoha minikonzultacemi a také se během tohoto času setkáme všichni osobně o víkendovém setkání.

Zapomeňte, že jste na to sami a že to bude nuda!

Skupina je vedena k vzájemné komunikaci, podpoře a sdílení.  Učíme vás být otevření, bez potřeb rivality a izolace. Dbáme na to, abyste byli skutečně sami sebou, podporujeme váš osobitý projev. Život je o komunikaci a u životních koučů to platí mnohonásobně. Komunikace je vyžadována pro navázání důvěry v objevované a sdílení je podporováno i naší komunikací.

Ani my před vámi nic neskrýváme a na nic si nehrajeme. Nejsme pro vás mistrem nebo guruem. Jsme vašimi kolegy na cestě poznání. Své vědomosti, poznání předáváme skrze vlastní odžité situace. S naší podporou máte možnost komunikovat také s lidmi, kteří se již terapeuty metody J.I.H® stali, a získat tak ještě další možné zkušenosti navíc.

Co získáte absolvováním jednoletého kurzu pro budoucí terapeuty?

Získáte především sami sebe ve své hodnotě a jistotě. Získáte znalosti v oblasti života a energií, naučíte se vnímat jemné nuance pocitů a budete umět pracovat a pomáhat v energiích na stabilním základu pravdy a lásky.

Vše, co umíme, vám předáme pro vaše další pochopení a rozvoj.

 

Získáte certifikát metody J.I.H®

Prezentaci na stránkách metodajih.cz

Jako životní kouč metody JIH® máte možnost převzít některý z již vytvořených projektů a šířit je dál.

Budete umět díky metodě JIH® pomáhat ostatním.

Co metoda J.I.H® umí a jaké má praktické uplatnění?

Neexistuje oblast života, ve které není možno využít tuto metodu. Máme obrovské zkušenosti v oblasti zdraví, vztahů, seberozvoje, v pracovní oblasti, v obnovení prosperity. 

Pomoc je obrovsky rychlá a účinná, aplikovatelná v osobním setkání i v pomoci na dálku, díky telefonu a internetu. Je možné pomoci i skrze žádost druhé osoby, za předpokladu, že jsou nějak provázány vztahem. Dětem pomáháme skrze rodiče, prarodičům skrze děti. 

Urovnání vztahů na pracovišti,  při pracovních jednání,  při soudních sporech. Vše se ladí do pravdy a lásky, pro nejvyšší prosperitu všech účastníků.

Zkušenosti životních koučů, kteří prošli ročním kurzem metody J.I.H®

Během studia jsem pochopila a uvědomila si, že stále posouvám hranice. Zpočátku jsem byla přesvědčená, že to, co umí Jaruška a Hanička, je pro mě nedostupné. Přitom opak byl pravdou, každým dnem a týdnem jsem zjišťovala, že žiju svůj život ve stále větší lehkosti. Zvládám tolik věcí, které jsem vždycky chtěla dělat, ale prostě na ně nebyl čas. Tvořím, a to v lehkosti, a vznikají opravdu nádherné věci. Děkuji za šanci a příležitost žít, tvořit a pomáhat těm, co chtějí vylézt z vlastní ulity.

Ing. Simona Vrabcová

Metoda JIH je pro mě úžasnou možností změnit vše, co je v životě nefunkční, pokažené, bolestivé a nepotřebné. Je to způsob, jak změnit svůj pohled na celý život, názory a dění kolem nás, a žít vysněný život. Je to jako znovu se narodit a žít život plný hojnosti, radosti a lásky. A nejkrásnější na ní je, že je skutečně pro každého z nás :)

Kateřina Guthová

Těšíme se na vás ve čtvrtém ročníku  "Životní kouč metodou JIH®"

a v historicky prvním, velmi intenzivním on-line kurzu.

Roční  intenzivní online kurz  pro budoucí životní kouče metody JIH®

 Začínáme

2.10.2019 v 10.00

Jak bude intenzivní online kurz probíhat?

V uzavřené facebookové skupině budeme v neustálé komunikaci probírat vše, co se metody JIH® týká.

- čeká vás 10 měsíců velmi intenzivní výuky
- mnoho úkolů a informací a pracovních sešitů
- mnoho malých i velkých konzultací s lektorkami
- živé vstupy
- doplňující videa
- aktivní předávání témat celých 40 týdnů
- praktické vedení

Je to velmi odvážná cesta předávávat vše v on-line podobě, ale jak vás nejlépe naučit vnímat a cítit, než tím, že budeme pracovat v energiích na dálku. Již od začátku budeme budovat vaši absolutní důvěru ve vaše jedinečné vnímání a cítění.

Co se naučíte?

 • Cítit a vnímat emoční základ života
  - díky důvěře ve své tělo a vnímíní začnete zase víc věřit sobě a životu.
 • Reagovat na informace, které vám ukazuje vaše tělo vlastním vnímáním
  - získáte zpět přirozenou aktivitu a bdělost při řešení životních situací
 • Rozlišovat zdroj vnímaných energií
  - naučíte se přesně pojmenovávat zdroj nepohodlí.
 • Objevíte veličiny vnímaného: těla, mysli, duše a celku
  - naleznete veškeré souvislosti jednotlivých částí sebe a jejich souvislot a propojenost v celku.
 • Vnímat i to, co není vidět, slyšet 
  Naučíte se opřít naplno o své vnímání - uslyšíte neslyšitelné a uvidíte neviditelné
 • Být neutrální při práci s metodou JIH®
  - neutralita při práci s energiemi je velmi důležitý aspekt této práce, bude vám obrovským pomocníkem nejen při koučinku.
 • Pojmenujete mnoho i velmi jemných informací z emočních vrstev problému
  - umění pojmenovat to cícítíme je pro metodu JIH charakteristické a nezbytné při objevování sebe a veškerých souvislostí života.
 • Objevíte rozmanitost časové osy
  Naučíte se pohybovat během terapie v celé linii času: minulost - přítomnost - budoucnost
 • Naučíte se určovat a nacházet zdroj problému v hloubkách času  a ten měnit
  - naučíte se přijímat jasné informace hned díky svému emeočnímu vnímání
 • Rychle reagovat na emoční informaci u klienta
  - být pevní v sobě a umět rychle reagovat pro úlevu a narovnání energií
 • Pomoci sobě a tím i ostatním
  - to je velký dar pro váš život.
 • Plně se naučite pracovat online tak, aby i vaše práce byla svobodná a krásná
  - mít neomezené možnosti v práci a životě vám dá prostor plně rozvinout vaši kreativitu a projevit veškeré své talenty.

Cena velmi intenzivního on-line kurzu v trvání 10-ti měsíců.

Ceník

Pro placení intenzivního on-line kurzu pro životní kouče metodou JIH můžete zvolit tyto možnosti.

Čtyři platby
18000 Kč
Čtvrtletně
Objednat
Závazná objednávka a rezervace místa na intenzivním on-line kurzu pro Životní kouče metodou JIH
Deset plateb
7200 Kč
Měsíčně
Objednat
Závazná objednávka a rezervace místa na intenzivním on-line kurzu pro Životní kouče metodou JIH