Vědomá cesta

okamžitého

vyléčení

5 denní on-line kurz

Věřím, že chceš konečně zažívat zdraví.


Uvnitř sebe víš, že život bez bolesti, omezení a nemocí k tobě přirozeně patří.

Ptáš se, proč je realita stále jiná?

 • Víš, že tvé zdraví vyžaduje tvoji aktivitu, ale ať děláš co děláš stále se točíš v kruhu stejných nebo podobných bolestí a nepohodlí?
 • Sleduješ nové trendy ve zdraví, znáš alternativní řešení snad všech problémů, ale přesto se v tom všem ztrácíš a máš důkazy o tom, že své zdraví nemůžeš plně ovlivnit?
 • Zážíváš bolesti, ale lékařsky ti není pomoci nebo je vše v pořádku? Máš diagnostikovanou nemoc lehčí nebo závažnější a chceš s ní hnout a být skutečně zdravá, ale vždy tě tvé úsilí přesvědčí, že s tím nejde nic dělat?

Rozumím ti. A vím jak ti pomoct.

Představ si jaké by to bylo, kdybys...

 • měla v sobě absolutní jistotu, že jsi zdravá a žila to jako jedinou realitu.
 • znala skutečné zákonitosti a principy zdraví a uměla je pro sebe použít.
 • přestala počítat s bolesti, nemoci a omezením a zažívala pouze lehkost a pružnost.
 • obnovila své zdraví hned a zažívala tak plnost své síly a energie.
 • našla v sobě vnitřní klid a utichly překotné myšlenky, emoce a pocity tíhy.
 • deprese, nemoc nebo diagnóza už nebylo sprosté slovo a tabu, ale znala jsi řešení.
 • věděla, že máš v sobě sílu Boha, která tě nenechá padnout a vždy tě vyvede z každé situace.
 • věděla, že můžeš vědomě ovlivnit své zdraví a věděla jak na to bez drilu, bez tíhy a pocitů selhání.

Prošla jsi toho tolik a znáš už o zdraví mnoho? Přesto cítíš, že ti něco chybí, uniká a dochází ti dech, naděje skomírá a nevíš jak dál?

Už jsi se mnohokrát rozhodla pro zdraví? Udělala jsi mnohokrát rozhodnutí, že dáváš sebe na první místo a vydrželo ti to chvíli? Dostavil se akorát propad, pocit selhání, že nemáš dost pevnou vůli. Došla jsi k závěru, že tvé tělo je jediný výtvor, který se nepovedl.
Trpíš stále stejnými nebo měnícími se bolestmi. Ať cvičíš, jíz dravě nebo užíváš léky, tak tvůj stav se nemění nebo jen velmi málo. Ráda by jsi změnila své chronické nemicí a potíže, ale je to jako boj s větrnými mlýny.

Máš diagnostikovanou závažnější nemoc nebo i těžkou nemoc a máš strach, že se nevyléčíš, že budeš mít těžkou rekonvalescenci, že ti možná není pomoci? Propadáš beznaději, protože ať děláš co děláš tvůj stav zdraví je velmi nahodilý?

Znám tvé pocity a chápu je.
Současně vím, jak vše překonat a dosáhnout zdraví.

Investovala jsi do svého zdraví a uzdravení hodně času, úsilý i financí? Tva snaha se,
ale zatím nestala realitou tvého života?

Nevadí!

Neselhala jsi!

Nevypovídá to nic o tobě.
Nic jsi neudělala špatně.

Každá cesta, kterou jsi prošla má něco do sebe.
Každý kousek skládačky ti dal kousek pochopení a kousek sebe.
KOUSEK, ALE NESTAČÍ. 
Žádná z technik, které se zabývají zdravím nese jen naučené postupy a dril. Vědomému utvářením zdraví se však věnují jen okrajově. Naše fyziologie však není oddělená od našeho vědomí. Když pracuješ jen s jednou částí nemůže to jako celek fungovat.

Dovol mi přivítat tě v mém světě.

Světě vědomého utváření zdraví.

Ve světě zázraků.

Jsem

Ing. Hanka Mokrá, PhD.BCST.

Jsem terapeutkou a lektorkou metody JIH®️ - Jasné informace hned emočním vnímáním. Jsem maminkou a partnerkou a život mě baví.

Své terapeutické praxi se věnuji přes 14 let. Zázemí vědomostí o biochemii a fyziologii těla, propojenosti a vnitřních interakcí těla, jsem získala na vysoké škole chemické a následně v postgraduálním studiu. Hluboké vnímání těla fyzického, jak pracuje fyziologie a vnitřní síly v souvislosti s životní energií mi dal tříletý výcvik kraniosakrální biodynamiky.

Metoda JIH®️ to vše propojila do jednoho funkčního celku. Naučila mě klienta nejen vnímat, ale především s ním komunikovat na úrovni jeho boží podstaty. Obnovuji jeho přirozené síly zdraví, seberegulace a nacházím prvotní příčinu potíží, které jednou pro vždy vyloučím z jeho přirozenosti.

Učím své klienty vnímat. Dávám jím zpět pomyslné žezlo nad jejich životem. Učím je být "Vědomým tvůrcem jejich vlastního života a zdraví". Díky této vědomé cestě se osvobozují od zívislosti na mě samotné a na opakujících se zdravitních potížích a životních překážkách. Bez vědomé práce je zdraví a uzdravení jen poloviční nebo částečné.

Moje vlastní praxe a vědomá cesta metodou JIH®️ mě přivedla na cestu "OKAMŽITÉHO VYLÉČENÍ". Umím pomoci i v těžkých případech nemoci a nasměrovat klienta ke zdraví navzdory jeho závažným prognozám a dignózám.

Mým vnitřním motorem je - stále víc vnášet do lidských životů absolutní zdraví a okamžité vyléčení. Toto je cesta, kde jen člověk nestačí. Je to cesta hluboké a vědomé víry, pak i zázraky jsou běžnou praxí.

Vědomá cesta zdraví a okamžitého vyléčení mě neskutečně baví.

Sama jsem se ve svém životě motala v bolestech, nemocech a nebylo mi pomoci. Lékařsky jsem byla zdravá. Pocit frustrace a selhání byl jako ozvěnou, která mě pronásledovala. Díky metodě JIH®️ mi došlo, jak hluboce je fyziologie propojená s mojí vnitřní energií boží podstaty a naučila mě s pocity a emocemi pracovat na mnohem širší a efektivnější úrovni. To byl začátek objevování zdraví v jeho skutečné podstatě. Ukotvila jsem v sobě víru, která mi dává zázemí pro "OKAMŽITÉ LÉČENÍ".

 • Vyměnila jsem posuzování a hodnocení sebe za vnitřní klid, který mě vede.
 • Přestala jsem odkládat sebe a být obětí svého života.
 • Opustila jsem strachy ze své nehodnoty a opřela se v sobě o energii víry.
 • Vím, že naše zdraví není to, jak jíme nebo si čistíme zuby. Jsme to, jak o sobě a svém životě smýšlíme.
 • Zjistila jsem, že tělo neselhává. Je neutrálním ukazatelem mých pocitů, emocí a přesvědčení.
 • Když vypnu nepříjemné pocity, vypnu i ty hezké.
 • Když v některé oblasti života utáhnu tok energie ze strachu co se ukáže, zastavím tok energie všude.
 • Vytvořila jsem funkční systém cvičení postavený na vnímání a cítění. Cvičení přirozensotí těla a mysli (CPT-M). Cvičení, které sespektuje tvoji jedinečnost.
 • Své vědomosti "Vědomého utváření zdraví" předávám s úspěchem svým klientům a učím je být i SAM SOBĚ TERAPEUTEM METODOU JIH®️.
 • Své dovednosti z mnohaleté praxe předávám i dalším fyzioterapeutům, masérům a kraniosakrálním terapeutům pro jejich "VĚDOMOU CESTU FYZIOTERAPUTA A MASÉRA".

Co je základní hybnou silou úspěšného uzdravení a okamžitého vyléčení.

VĚDOMÉ ZDRAVÍ


VĚDOMÉ SPOJENÍ SÍLY LÁSKY, VÍRY, A PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU.


Mnoho technik mluví o přítomném okamžiku, že si máš přát a bude ti dáno, nebo o síle záměru. Většinou se dozvíš jen kusé informace a na zbytek si musíš přijít sám. Na internetu se dočteš o mnohých případech zázračného vyléčení. Většinou jde o případ, kdy se mu to prostě stalo, ale nikdo neví jak. Proto všechny další návody, které o zdraví a léčení najdeš jsou jen kusými informacemi a doměnkami.

Nikde se, ale nedozvíš jak důležité je vědomé spojení tvého srdce s vírou. Jak důležité je vědomě vnímat a cítit boží podstatu v sobě.  A už vůbec nenajdeš informace o tom, jak probíhá ten vědomý proces léčení či okamžitého vyléčení.

Chci ti říct, opři se o své srdce. Srdce ti přináší odvahu víry, která hory přenáší. Já ti dám uvědomí toho, jak se tvé zdraví propisuje do tvé reality.
Tím zažíješ a budeš sama tvořit zázraky.

Jak probíhá "Vědomá vesta okamžitého vyléčení"

Síla srdce

Síla srdce není o tvém fyzickém srdci. Síla srdce je o tvém VĚDOMÍ - VĚDOMÉM SPOJENÍ S BOŽÍ PODSTATOU. Síla sdce je odvahou vidět to co zatím není vidět v hmotném fyzickém světě a jít za tím. Srdce je tvou hlubokou moudrostí a spojení s boží podstatou a vědomí si absolutního zdraví.

Síla víry

Síla víry je věřit v něco co zatím neexistuje fyzicky, ale existuje v mém vědomí srdce. Věřím v to co vnímám a cítím. Věřit znamená následovat vizi svého srdce a naplnit ji. VĚŘIT JE VĚDOMÁ CESTA...

Síla přítomnosti

Síla přítomnosti je oprostit se od minulosti a budoucnosti. Opustíš rozum a ego - posuzování a hodnocení. Život se tak zjednoduší na TEĎ - TEĎ SE VŠECHNO DĚJE...ZDRAVÍ, ŽIVOT, ZÁZRAKY, UZDRAVENÍ...

PROČ PRÁVĚ SRDCE, VÍRA A PŘÍTOMNOST?

 • Bez odvahy srdce nikdy neopustíš stará omezení a nemoc.
 • Bez víry zůstaneš jen u doufání a nikdy se nerozhodneš pro zdraví.
 • Bez přítomnosti NEMŮŽEŠ ZAŽÍT ZÁZRAK.

SÍLA SRDCE + SÍLA VÍRY + SÍLA PŘÍTOMNOSTI    >>>>   OKAMŽITÉ VYLÉČENÍ.

Jak docílit uzdravení nejen v těle,

ale i v životě?

metodou JIH®️

Metoda JIH® je vědomým nástrojem, který uvolní stará omezení a přesvědčení duše. Tato omezení blokují tok tvé energie a prosperity zdraví až z 95%.
Metoda JIH®️ je vědomou cestou, kde ty sám se stáváš Tvůrcem vlastní reality - obnovuješ víru, vnímání a cítění a aktivní žití v souladu se svou boží podstatou.

PŘIDEJ SE ZDARMA DO KURZU

"Vědomá cesta okamžitého vyléčení"

Kurz plný zázraků a JO-AHA.

Co vstupem do kurzu získáš?

Obnovíme tvou celkovou prosperitu zdraví. Obnovíme sílu tvého srdce, tvé víry a aktivujeme sílu přítomného okamžiku. Jedině tak zažiješ skutečnou sílu svého zdraví. Zažiješ jaké to je být sám aktérem a vědomým tvůrcem svého zdraví.

Zažiješ lehkost a chuť chtít od života víc.

"Vědomá cesta okamžitého vyléčení"

Jak to vše bude probíhat?

TENTO AKTIVNÍ KURZ MÁ 5 DNÍ.
Každý den má dvě části:
 RÁNO - výuková část 30 min.
VEČER - aktivační část 60min.

Zaměřeno na zdraví.

Ukážeme si co je skutečné zdraví a jak se projevuje.

Ukážu ti co zdraví blokuje, zpomaluje a co jej naopak aktivuje. 
Předám ti techniku, která tě udrží v zaměření se na zdraví jednou pro vždy. Objevíš svou vnitřní navigaci se kterou se už neztratíš. Ukážu ti skutečnou sílu těla a tvé boží přirozenosti.

Aktivace zdraví.

Aktivujeme tvou skutečnou sílu a schopnost utvářet zdraví.

Nastavíme do tvého života prosperitu zdraví jednou pro vždy. 
Staneš se vědomým spolutvůrcem zdraví a života. Objevíš v sobě sílu srdce, víry a přítomnosti. Získáš svobodu a nezávislost v utváření zdraví a schopnosti vyléčení.

KURZ DEN ZA DNEM.

ZAMĚŘENO NA ZDRAVÍ.

 • Obnovíme tvé vědomí toho co je skutečné zdraví.
  ZAČNEME ŽIVÝM VSTUPEM V 9:OO VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.
 • Obnovíme tvé vnímání a cítění.
  AKTIVACE TVÉHO VĚDOMÉHO ZDRAVÍ ZAČNE V 17:00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.

NAVYKLE ZAMĚŘENÍ NA NEMOC NEPOMÁHÁ - MY SE ZAMĚŘÍME NA ZDRAVÍ JAKO NA JEDINOU REALITU TVÉHO ŽIVOTA. Podíváme se na to jakou má zdraví opravdu sílu. Jak je důležité odpojit se od přemýšlení v souvislostech nemocí. Jak úzce souvisí tělo a mysl a proč.

Odpoledne aktivujeme tvé zdraví jednou pro vždy. Objevíš svou vnitřní navigaci se kterou se už v záludnostech nemoci neztratíš. Ukážu ti skutečnou sílu těla a tvé boží přirozenosti. Naladíme se na tvou sílu Boha v sobě na boží podstatu či dech Boha.


SÍLA SRDCE.

 • Navrátíme tvou energii do vnímání srdcem.
  ZAČNEME ŽIVÝM VSTUPEM V 9:OO VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.
 • Odevzdáme staré omezení a necháme vstoupit sílu ODPUŠTĚNÍ.
  AKTIVACE SÍLY LÁSKY ZAČNE V 17:00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.

VRÁTÍME TVÉ VNÍMÁNÍ A POZORNOST ZPĚT DO SRDCE. Ukončíme dominanci mysli, kontrolu a potřebu vlastní vůle a vlastní osobnosti.

Odpoledne aktivujeme sílu tvého vlastného srdce v boží podstatě. Zažiješ skutečné opuštění a ODPUŠTĚNÍ starých postoju, které si potřebovala držet mysl tvé staré osobnosti. Přivítáš klid, smíření a přitom krásný aktivní stav klidného bytí.


SÍLA VÍRY.

 • Jak nastavit zdraví a udržet si ho bez úsilí a drilu.
  ZAČNEME ŽIVÝM VSTUPEM V 9:OO VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.
 • Nastavení procesů spontánní obnovy - víra v přirozenost těla.
  AKTIVACE SÍLY VÍRY A DAR TĚLA ZAČNE V 17:00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.

Zdraví je dar od Boha. Být zdraví je o naší víře jeho přirozenost. Naučíme se jak být v propojení s touto vlastní přirozeností a nejít proti sobě.

Odpoledne aktivujeme a nastavíme přirozené procesy tvého těla jako normální součást tvého bytí. Provedu tě VĚDOMOU RELAXACÍ, kdy ucítíš sama ve svém těle jak tyto síly spontáně pracují bez tvého úsilí a zasahování, čí kontroly.


SÍLA PŘÍTOMNOSTI.

 • Čas TEĎ jako klíč k okamžitému vyléčení.
  ZAČNEME ŽIVÝM VSTUPEM V 9:OO VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.
 • Odevzdáme stárnutí a smrt, přivítáme dlouhověkost a vitalitu.
  AKTIVACE FYZIOLOGIE A DNA BOHA ZAČNE V 17:00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.

Zboříme mýty a vnímání času v lidském slova smyslu. Nelze se strachovat z toho co bylo a co bude, když chceme tvořit zázraky vyléčení. Ukotvíme vaše vnímání času TEĎ, TEĎ, TEĎ....TEĎ TVOŘÍ ZÁZRAKY.

Opoledne odevzdáme všechny strachy z nemoci, stárnutí a smrti. AKTIVUJEME DNA Boha, dlouhověkost a vitalitu.
Provedu tě meditací světelného léčení, kdy zažijete tvoření Boží energie v akci, rozsvítíme tvou DNA, orgány i buňky.
Světlo je nosičem božích impulzů o zdraví a regeneraci. 


UŽ JE TO HOTOVÝ.

 • Jak pracovat s novým nastavením po kurzu?
  ZAČNEME ŽIVÝM VSTUPEM V 9:00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.
 • AKTIVACE VĚDOMÉ UTVÁŘENÍ ZDRAVÍ V KAŽDODENNOSTI.
  AKTIVACE ZAČNE V 17:00 VE FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ.

Vítejte v životě, znovu jste se narodili. Neexistuje vědomí nemoci, nevíte co to znamená. Existuje ve vás jen vědomí si toho jak se cítíte TEĎ v Bohu. 
Zhrneme základní principy naší vědomé cesty okamžitého vyléčení.
Podpoříme zkušenostmi vaši cestu a nové nastavení.

Opoledne ukotvíme vaše vědomí do vědomého utváření zdraví. Stáváte se "Vědomými tvůrci svého zdraví v energii Boha".
Existuje ve vás jen vědomí si toho jak se cítíte TEĎ v Bohu. Vítejte v ráji v tlukotu srdce Boha.

 ON-LINE KURZ

Vědomá cesta okamžitého vyléčení.

Je darem pro tvůj život na furt. To co společnou cestou aktivujeme do tvého vědomí, tvého cítění a vnímání, to co zažiješ TEĎ ve své realitě, ti nikdo nemůže vzít ani t onijak zrušit. Tvé přirozené zdraví a schopnost vědomého léčení aktivujeme jednou pro vždy. Díky VĚDOMÍ SI TOHO KÝM SKUTEČNĚ JSI UMÍŠ KONAT ZÁZRAKY.

NADCHLA TĚ MOŽNOST OKAMŽITÉHO VYLÉČENÍ
A VĚDOMÉHO UTVÁŘENÍ ZDRAVÍ JAKO MĚ?
PTÁŠ SE KOLIK TĚ TO BUDE STÁT?

KURZ JE PRO TEBE ZCELA ZDARMA.

v uzavřené facebookové skupině,
Vědomá cesta okamžitého vyléčení metodou JIH®️.

Proč jsem se rozhodla dát zdarma
on-line kurz, který má obrovskou hodnotu pro kvalitu a prosperitu tvého života?

Kurz "Vědomá cesta okamžitého vyléčení" je první částí v mém 10 měsíčním programu "SÁM SOBĚ TERAPEUTEM METODOU JIH®️", který vám během společné cesty představím.

Dám ti tak příležitost pokračovat se mnou na tvé cestě k vědomému zdraví a umět si sama pomoci na velmi vysoké, terapeutické úrovni metody JIH®️. Dávám ti zázemí mojí podpory pro tvůj růst a obnovení prosperity celého tvého života. Získáváš tak velmi silné zázemí metody JIH®️.

Ať už se mnou budeš pokračovat nebo ne, informace a principy, které ti během kurzu předám ti budpu velmi silným pomocníkem na tvé cestě životem. Získáš velmi kvalitní zázemí pro uvtáření svého zdraví ve všech oblastech tvého života. Stáváš se "Vědomým tvůrcem vlastní reality, pro kterého je tvoření ZÁZRAKŮ na denním pořádku.

Jsi připravená posunout své zdraví do úrovně okamžitého léčení a vědomě své zdraví utvářet?

Dovol si být nezávislá a svobodná ve svém zdraví i životě jako celku. Bez nahodilostí, drilu nebo úsilí. Dám ti nástroj a veškeré dovednosti pro tvou vědomou cestu okamžitého vyléčení.

Často kladené otázky

Kde a kdy kurz probíhá?

Kurz probíhá v uzavřené facebookové skupině, do které získáš přístup po vyplnění přihlašovacího formuláře. Přihlašovací údaje přijdou do tvé e-mailové schránky. Kurz probíhá 5 dnů vždy ráno a odpoledne. Ranní vysílání začíná v 9.00 a trvá 30 minut, odpolední vysílání začíná v 17.00 a trvá 60 minut.

Jak dlouho budu mít přístup do kurzu?

Do kurzu budeš mít přístup zajištěn 14 dní od začátku kurzu.

Musím jít do dalšího kurzu Hanky Mokré?

Tvůj vstup do kurzu "Vědomá cesta okamžitého vyléčení" tě nezavazuje ke vstupu do dalšího kurzu.

Je pro mně vhodný tento kurz, i když jsem zdravá?

Principy, které předávám jsou snadno aplikovatelné tvém zdraví a můžeš je s lehkostí využít ve všech oblastech tvého života.

Kdy kurz začíná?

Kurz začíná 26.6.2023 a končí 30.6.2023.

Bonusy

Mám pro tebe dva dárečky.

Dvě videa, dvě témata, která se zdravím úzce souvisí a velmi často se jimi v osobním životě zabýváme. Dvě oblasti, ve kterých nás zákonitě rozum uvaří, abychom měli opakovaně pocit selhání a zmaru, že toho úspěchu v těchto oblastech nikdy nedosáheme. Dám ti postup jak na to.

 Ani tady nejste na to sami. I tady existuje řešení v souladu s vaší vlastní energí boží podstaty. 

Videa ti uvolním po skončení online kurzu.

"Vědomá cesta okamžitého vyléčení"

Přidám je do facebookové skupiny, kde bude online kurz probíhat.

Přirozená štíhlost.

Jak na hubnutí a nezbláznit se z toho. Představ si, že i v této oblasti zdraví můžeš využít všech principů, které ti během týdení cesty online kurzu předám.
UTVÁŘET VĚDOMĚ SVOU POSTAVU, SVOU ŠTÍHLOST.

Přirozená zdravá strava.

Jak to s tou stravou je? Co jíst co nejíst? Musím odvažovat potraviny a hlídat kalorie? Ubližují mi potraviny jako bílý cukr, bílá mouka, tuky aa další tzv. NEZDRAVÉ POTRAVINY?
JAK KE STRAVĚ PŘISTUPOVAT V LEHKOSTI.