Štítek: osobní rozvoj

Energie života a metoda JIH®

Zdraví je energie života ve všech svých projevech. Energie života si vždy cestu k životu najde, i když to chvíli vypadá jako zemětřesení. Život ví, co dělá. Je to hluboká inteligence, která svou moudrostí převyšuje veškerá naše chápaní omezená rozumem. O energii života a zdraví najdeme mnoho definicí. Jak se ale zdraví projevuje, jaké procesy spouští, co je...