Energie života a metoda JIH®

Zdraví je energie života ve všech svých projevech. Energie života si vždy cestu k životu najde, i když to chvíli vypadá jako zemětřesení. Život ví, co dělá. Je to hluboká inteligence, která svou moudrostí převyšuje veškerá naše chápaní omezená rozumem.

O energii života a zdraví najdeme mnoho definicí. Jak se ale zdraví projevuje, jaké procesy spouští, co je projevem zdraví a co už ne? O tom se moc nedočteme a nedozvíme, pokud se do problematiky víc nezahloubáme. Běžný člověk však od svého lékaře podobné vysvětlení zdraví neuslyší.

Klasická definice zdraví z pozice lékařů a většiny lidí zní: “Zdraví je stav, kdy nic nebolí.” Stav bez bolesti je určitě nádherný stav a dal by se popsat jako pocity blaženosti a krásy. Nicméně tento stav nebývá a ani nemůže být dlouhodobý. Jak je to možné?  V životě je pro to mnoho důvodů.

K pochopení této skutečnosti si musíme vysvětlit pár věcí.

  1. Co je zdraví
  2. Jak se zdraví projevuje
  3. Jak zdraví funguje

Co je zdraví

Zdraví je energie života. Energie, která je v neustálém koloběhu nádechu a výdechu. Neustále vším prochází, obnovuje a reaguje na vnitřní i vnější vlivy. Tato energie byla lékaři rozpoznána a nazvána Dech života. O Dech života se zajímala skupina lékařů, osteopatů, kteří ji objevili při jedné operaci páteře, když pozorovali mozkomíšní mok. Ten pod vlivem životní energie vytékal v pravidelných pulzech, nezávislých na srdečním tepu nebo na frekvenci dechu. Lékaři Dech života sledovali v souvislosti s tělem fyzickým.

Jak se zdraví projevuje

Lékaři osteopaté zjistili, že se životní energie projevuje ve třech úrovních. Na úrovni povrchu těla, která souvisí s rozumem a má nejrychlejší frekvenci nádechu a výdechu – 12 s nádech a 12 s výdech. Další úrovní projevu životní energie je úroveň tekutin, která souvisí s pocity, emocemi. Její rychlost nádechu a výdechu je 24 s nádech a 24 s výdech. Nejpomalejší projev má životní energie v úrovni energie světla neboli světelných impulzů, které přicházejí z živé inteligence Boha do našeho bioenergetického pole – 52 s nádech a 52 s výdech. Tyto jemné impulzy zaznamenává naše nervová soustava a přenáší je do celého těla. Vědeckým důkazem jsou zjištění, že mozkomíšní mok obsahuje částice světla, tzv. fotony. Tato hluboká úroveň je naše hluboké propojení s naší vlastní živou podstatou (podstatou Boha) a dává nám informace skrze cítění a vnímání.

Jak zdraví funguje

Jak projevy energie života souvisí s projevy těla fyzického a bolestí

Energie života se projevuje třemi různými způsoby a každá úroveň projevu souvisí s jinou oblastí těla fyzického. Rychlá frekvence dechu života se projevuje v kostech. V jejich pohyblivosti i tíze. Druhá fáze dechu života o frekvenci 24s nádech a výdech se projevuje v úrovni tekutin, kam patří i svaly, šlachy, chrupavky, mozkomíšní mok atd.. Poslední fáze nádechu a výdechu životní enrgie –  frekvence 52s nádech a výdech – se projevuje na úrovni impulzů mysli a vypovídá o dostatečném propojení s živou inteligencí a tím i s regeneračními silami, které nás obrozují a přináší informace do buněk, jak mají fungovat a obnovovat život.

Pokud životní energie nemá překážky a omezení, potom je naše tělo neustále v kontaktu se zdravím a jeho seberegulačními procesy. Pokud je energie života někde blokována, pak nepřichází dostatečné množství informací o opravných procesech a buňky těla na to reagují zastavením své fyziologie. Stávají se netečné, reagují inercí (stagnací), která se projevuje gelovatěním tekutin nejdříve na buněčné úrovni a později na úrovni svalů, tekutin, kostí a orgánů. Než se vše stane fyzicky viditelné a meřitelné, stává se viditelné a citelné na úrovni energií.

Jen zkušený terapeut dokáže opravdu velmi dobře rozpoznat cítěním a vnímáním, ve které fázi se daný projev těla, duše nebo mysli nachází. Než se vše projeví na fyzické úrovni do té míry, že měřitelně máme špatné hodnoty, nebo nějaké fyzické změny, máme do té doby relativně dost času s projevy zdraví pracovat.

Tělo jako dar pro cítění

Tělo fyzické je úžasný nástroj, je to dar, který jsme dostali pro možnost zažívat fyzické zkušenosti. Tělo fyzické je podobně jako jakýkoliv jiný přístroj schopno velmi citlivě vyhodnocovat impulzy, které do jeho citlivého vnímání přicházejí. Tělo reaguje na příchozí impulzy dvěma projevy. Nádechem a výdechem, tedy uvolněním a utažením. Dvě protichůdné energie jako ANO a NE, jako JIN a JANG. Náš fyzický systém je natolik inteligentní, že dokáže na dané impulzy ihned reagovat, takže pokud je tělo vystaveno nepříjemným situacím, začne na ně reagovat utažením energií, neprůchodností a my to cítíme jako utažení v těle. Citliví jedinci cítí už v této úrovni jemné bolesti nebo nepohodlí. Pro náš systém je to alarm k seberegulaci, což také ihned začne dělat. Tělo a organismus jako celek ihned reguluje a dorovnává různá energetická i fyzická omezení. Když omezení trvá déle, vzniká v těle více napětí. To proto, že na omezení reagují  buňky a tekutiny svým zastavením a nedochází k plnohodnotnému přenosu vzruchů v nervové soustavě. Přepětí nervů se pak ukazuje na naší nervozitě, utažených svalech atd..

Tělo a zadržované nebo nevyjevené emoce

Řekli jsme, že tělo reaguje na impulzy. Impulzem je pro tělo i energie emocí, ať už je to strach, zlost, nenávist, radost, láska, chtíč, rozkoš, atd. Když vnímáme emoci, tělo ji zaznamená a dá nám pocítit, jak na nás tato emoce působí. My cítíme pocit utažení, nebo uvolnění. Jistě všichni znáte pocit, když se bojíte před zkouškou nebo před schůzkou s ředitelem v práci. Emoce strachu doslova paralyzuje náš systém. Někdy máme pocit až na zvracení, točí se nám hlava atd.. Vše je reakce těla na danou emoci. Naopak na emoci lásky reaguje tělo nádechem, uvolněním, pocitem svobody a prostoru.

Díky emocím víme, jak se cítíme

Teď si jen uvědomte, že tím vše nekončí. Podobné emoce zažívají i lidé kolem nás a tyto pocity i vyzařují. Naše tělo je přijímač impulzů. Proto si představte, že nereaguje jen na vaše impulzy strachu, ale i na impulzy lidí kolem vás, vaší rodiny, celého státu, celé země a kolektivního myšlení lidstva. Pak máme v těle spoustu vjemů a vyhodnotit je je někdy nadlidský výkon. Když víme, co vše má na tělo vliv a to, co uvnitř sebe cítíme, pak se nemůžeme divit, že někdy ani léky nezabírají, pozitivní afirmace nezabírají a my cítíme beznaděj.

Mnoho léčebných směrů řeší tyto stavy těla analgetiky (léky tišící bolest), antidepresivy (léky na uvolnění psychiky), nebo alternativně uvolňováním energií, jako je akupunktura, masáže, kraniosakrální terapie atd.. Všechny techniky jsou úlevné a blahodárné. Já velmi blahořečím 21. století za to, že máme pro úlevu od bolesti tolik možností. Zmírnění bolesti je důležité. Podstupovat napětí bolesti je jako vystavovat se napínaní svalů na skřipec. Toto přepětí nemůžeme dlouho vydržet bez toho, aniž by tělo samo nějak nezasáhlo a vědomě neodpojilo přetížené oblasti z provozu, nebo nesnížilo jejich citlivost. Proto i znecitlivění je projevem zdraví, náš systém se svou inteligencí brání a někde si uleví. Napětí v nervové soustavě dlohodobě vede ke zraněním a psychickým potížím.

Tělo promlouvá

Tělo zaznamenává pohodlí i nepohodlí a na nás je, abychom svým vnímáním vyhodnocovali, jestli to, co cítíme, se nám líbí nebo ne a na základě toho vědomě reagovali. Nejde jen o fyzické bolesti a změny, ale především psychické a emoční stavy. Jsou to impulzy naší duše, která k nám promlouvá skrze pocity. Pocity nemůžeme zaznamenat jinak než tím, že je cítíme skrze pocit v těle fyzickém a to jako příjemný, nebo nepříjemný vjem. Pokud je nám krásně, je to úlevné, osvobozující a užíváme si to. Není nic, co by nás donutilo něco změnit. Proč taky, když je nám krásně a můžeme si ten pocit blaha užít. V příladě, že nám není dobře v určité situaci, a situace se navíc opakuje v různých obměnách, pak je čas se zamyslet, kde něco nevidíme a nebo nechceme upozornění cítit. Bojíme se změny a jak víme, tělo na strach reaguje utažením, omezením, zastavením. V tomto případě cítíme bolesti, nepohodlí a připouštíme, že potřebujeme něco změnit.

Jak vyhodnotit správně to, co cítíme?

V dnešní době známe mnoho technik práce s energiemi. Velmi málo z nich je postavených na vnímání a cítění. Prošla jsem mnoho směrů a vždy prvotní správné nacítění přejde ve vyhodnocovnání rozumem, dedukce a analýzy. Pokud chceme jít v souladu se svou duší, potřebujeme zůstat naladěni na její úroveň vnímání a tou je dech života na té nejhlubší úrovni. Jedná se o zachovnání a obnovení schopnosti vnímání a cítění. S kolegyněmi jsme vypracovaly jedinečnou a autentickou metodu vnímání a cítění – Metodu JIH®. Ta se zcela opírá o vnímání a cítění. Tuto techniku se může naučit každý a tím aktivovat zpět své vnímání a cítění. Prvním krokem je  terapie metodou JIH®, díky které se uvolní nahromaděné nepohodlí a obnoví se životní energie ve všech třech úrovních. Získáte veškeré základní informace, jak se svými pocity a vjemy pracovat a jak rozpoznávat svou a cizí energii a jak s ní pracovat. Jde o velmi vědomou práci sama na sobě. Je určena pro ty, kteří se rozhodli vědomě vzít život do vlastních rukou a učit se se sebou pracovat.

Po osobním koučinku metodou JIH ® je pro naše klienty připraveno mnoho nástrojů a možností, jak se této vlastní dovednosti znovu naučit a osvojit si ji.

Metodu JIH® se můžete naučit i vy. Více o metodě JIH® najdete na www.metodajih.cz.

Osobním koučinkem metodou JIH® vás velmi ráda provedu.

Metodou JIH® vedu své klienty k hlubšímu vnímání a cítění také skrze pohyb, „Cvičení přirozeností těla a mysli“. Pohyb mi dává do rukou silný nástroj. Při pohybu jsme nuceni vnímat sebe, ať chceme, nebo ne. Pohyb, kterým vedu své klienty není jen o odcvičení naučených cviků. Toto cvičení je především o vědomém přístupu k sobě v  jeho průběhu. 

Staňme se přáteli na facebooku.

Staňte se členy Klubu Osobního rozvoje metodou JIH a čerpejte inspiraci, výhody a zajímavosti zcela zdarma.