Štítek: energie

Energie života a metoda JIH®

Zdraví je energie života ve všech svých projevech. Energie života si vždy cestu k životu najde, i když to chvíli vypadá jako zemětřesení. Život ví, co dělá. Je to hluboká inteligence, která svou moudrostí převyšuje veškerá naše chápaní omezená rozumem. O energii života a zdraví najdeme mnoho definicí. Jak se ale zdraví projevuje, jaké procesy spouští, co je...

V tom těle, aby se čert vyznal!!!

Pomáhám lidem v oblasti zdraví, seberozvoje a osobních terapií více jak šest let. S energiemi jsem se naučila pracovat nejdříve skrze vnímání a cítění těla fyzického. Pak jsme ve spolupráci s mými kolegyněmi Jarkou Matuškovou a Irenkou Brejchovou tuto práci s energiemi povýšily na novou, jedinečnou, velmi efektivní metodu, pod názvem METODA JIH ®. Metodou JIH ® dnes pomáháme lidem a je tak pomáháno...